Judiskt vardagsliv

Judiskt vardagsliv
Accession nr:
Innehåll:
Intervjuare/insamlare:
Informant:
DFU 39578
uppsats
Sofia Jonsson
DFU 39579
Utskrift av Bd 10148 A-B Sofia Jonsson
Ella
DFU 39580
Utskrift av Bd 10157
Sofia Jonsson
Natalie
DFU 39581
Utskrift av Bd 10154
Sofia Jonsson
Martin
DFU 39582
Utskrift av Bd 10158
Sofia Jonsson
Nina
DFU 39583
Utskrift av Bd 10144
Sofia Jonsson
Carl
DFU 39584
Utskrift av Bd 10146
Sofia Jonsson
Eleanor
DFU 39585
Utskrift av Bd 10155
Sofia Jonsson
Maya
DFU 39586
Utskrift av Bd 10156
Sofia Jonsson
Mirjam
DFU 39587
Utskrift av Bd 10159
Sofia Jonsson
Petra
DFU 39588
Utskrift av Bd 10160
Sofia Jonsson
Rebecka G
DFU 39589
Utskrift av Bd 10161
Sofia Jonsson
Rebecka S
DFU 39590
Utskrift av Bd 10163
Sofia Jonsson
Sigrid
DFU 39591
Utskrift av Bd 10164
Sofia Jonsson
Tobias
DFU 39592
Svar på DFU 286 B
Sarah
DFU 39593
Svar på DFU 286 B
Linn
DFU 39594
Utskrift av Bd 10152
Sofia Jonsson
Linn
DFU 39595
Utskrift av Bd 10153
Sofia Jonsson
Marc
DFU 39596
Utskrift av Bd 10151
Sofia Jonsson
Jonna
DFU 39597
Utskrift av Bd 10147
Sofia Jonsson
Eli
DFU 39598
Utskrift av Bd 10511
Sofia Jonsson
Sarah
DFU 39599
Utskrift av Bd 10112
Sofia Jonsson
Simon
DFU 39600
Utskrift av Bd 10145 A-B Sofia Jonsson
Daniel
DFU 39601
Utskrift av Bd 10162 A-C Sofia Jonsson
Samuel
DFU 39602
Utskrift av Bd 10149
Sofia Jonsson
Sara 1
DFU 39637
Utskrift av Bd 10660
Susanne N. Skog
Sara 2
DFU 39603
Utskrift av Bd 10150
Sofia Jonsson
Jonas
DFU 39604
Utskrift av Bd 10165
Sofia Jonsson
Grupp
DFU 39605
Utskrift av Bd 10131
Susanne N. Skog
Annebelle
DFU 39606
Utskrift av Bd 10132
Susanne N. Skog
Daniel
DFU 39607
Utskrift av Bd 10133 A-B Susanne N. Skog
Doreen
DFU 39608
Utskrift av Bd 10134 A-C Susanne N. Skog
Eva
DFU 39609
Utskrift av Bd 10135
Kerstin Parker
Hans
DFU 39610
Utskrift av Bd 10136
Susanne N. Skog
Lena 1
DFU 39638
Utskrift av Bd 10668
Susanne N. Skog
Lena 2
+ fotografier
DFU 39611
Utskrift av Bd 10137 A-D Susanne N. Skog
Liv och Rolf
+ fotografi
DFU 39612
Utskrift av Bd 10138 A-B Susanne N. Skog
Michael
DFU 39613
Utskrift av Bd 10139 A-B Susanne N. Skog
Marianne
DFU 39614
Utskrift av Bd 10140 A-B Kerstin Parker
Mirjam
DFU 39615
Utskrift av Bd 10141 A-B Susanne N. Skog
Peter
DFU 39616
Utskrift av Bd 10142
Susanne N. Skog
Ragnhild
DFU 39617
Utskrift av Bd 10143
Susanne N. Skog
Saskia
DFU 39632
Svar på DFU 286 A
Saskia
DFU 39633
Svar på DFU 286 A
Salomon H
DFU 39634
Svar på DFU 286 A
Anonym
DFU 39635
1-8 Brev till farmor
DFU 39636
Bar Mitzvah häfte
DFU 40081
Folder om Purim-spelet Man med men
Maria Bergom Larsson