BILAGA 13 - Privatal medel

Bilaga till årsräkning/sluträkning 20_____ för huvudman ______________________________________________
BILAGA 13 - Privatal medel
Datum
Mottagare/Specifiaktion
Summa
TOTALSUMMA:
-
kr
Summa överförs till
årsräkning/sluträkning
under rubrik 2:1, bilaga 13.
INSTRUKTION
Samtliga uttag som har skett under redovisningsperioden (på det konto som tas upp under rubrik 1:1) som ska
gå till fickpengar ska redovisas.
BILAGOR
- Kontoutdrag (från mottagarkontonumret) eller
- Kvittens (påskrivet av den som tog emot pengarna, datum och belopp ska framgå)