Inbjudan 1EN91U med kursplan

2017-01-20/HR-SPR
Kurs English for administrators, VT2017
Kursstart 1/3 (Växjö) och 2/3 (Kalmar)
Anmälan senast 17 februari 2017 –
Som en del av internationaliseringsarbetet vid Linnéuniversitetet erbjuds under VT2017 en
kurs i engelska för teknisk-administrativ personal.
Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som behöver öva dina färdigheter och öka din kompetens att
kommunicera på engelska skriftligt och muntligt. Kursen kommer att behandla
kommunikationsformer som ofta förekommer inom högskolesektorn, t.ex. att skriva och läsa
rapporter, att kommunicera via e-post, att göra inlägg eller presentationer vid olika typer av
möten osv. För en närmare beskrivning av kursen se separat kursplan.
Behörighetskrav
Allmän behörighet för högskolestudier.
Högskolepoäng/intyg
Kursen är poänggivande (7,5 hp) men du kan välja att inte examineras utan få ett intyg
istället. Du får indikera vid anmälan om du planerar att ta poäng men du får ändra dig senare.
Schema
Kursen består av 8 sammankomster – se schemat nedan.
Kursen hålls i båda Växjö och Kalmar. Du anmäler dig till en av orterna men om du har
förhinder vid något kurstillfälle kan du delta på den andra orten istället.
Kostnad
Kursen bekostas genom ett speciellt anslag från omställningsmedel. Den obligatoriska
kurslitteraturen köps in centralt genom det anslaget. Fakultet/institution/avdelning står för
medarbetarens tid.
Övrigt
Minimum antal deltagare för att kursen ska genomföras: 12.
Anmälan
Anmälan via e-post till Yael Tågerud, Personalutvecklingssektionen senast 17 februari.
Du förväntas ha inhämtat godkännande från din närmaste chef före anmälan.
Sida 1 av 2
English for administrators, 1EN91U
VT2017
Schema Växjö (kl. 9-11)
Schema Kalmar (kl. 9-11)
1 mars: sal K1040, Hus K
2 mars: sal E113, Nisbethska
8 mars: sal F330V, Hus F
9 mars: sal V202, Storken
15 mars: sal F330V, Hus F
16 mars: sal V1131, Storken
22 mars: sal H1207, Hus H
23 mars: sal E305, Nisbethska
29 mars: sal H1314, Hus H
30 mars: sal E305, Nisbethska
5 april: sal K1212, Hus K
6 april: sal E305, Nisbethska
19 april: sal K1212, Hus K
20 april: sal E305, Nisbethska
26 april: sal K1254, Hus K
27 april: sal E305, Nisbethska
Nisbethska: Linnégatan 5
Storken: Stagneliusgatan 14
Sida 2 av 2
Course Syllabus
Faculty of Arts and Humanities
Department of Languages
1EN91U English for Administrators: 7.5 credits
Subject Group
English
Level of classification
First Level
Progression
G1N
Date of Ratification
Spring 2017
Prerequisites
General entry requisites
Objectives
After completing the course participants will be able to:
 Write clear, well structured, grammatically correct and situation-specific texts
in areas that are familiar to participants
 Understand, manage and formulate the content of English academic texts and
understand spoken academic language
 Demonstrate good skills in performing oral presentations in English
Content
Course participants practice and increase their skills in all areas; reading, writing,
speaking, listening and grammar. Activities will include such things as:
 Reading various types of academic and business documents (university
literature, letters, emails)
 Writing and responding to emails from different stakeholders (staff, students,
suppliers etc.)
 Speaking in various situations (one-to-ones & group meetings, presentations,
telephone conversations etc.), involving different stakeholders (staff, student,
external)
 Use of functional language for a variety of settings (giving advice &
recommendations, dealing with problems etc.)
 Use of specific academic/administrative/business language
Page 1 of 2
Module 1. Written presentation 4 credits
The course highlights the content and structure of various texts that university
administrators face in their daily work. Course participants are expected to contribute
with English texts that they encounter in their daily work and discuss these during the
seminars.
Upon completion, participants should be able to write clear, well-structured,
grammatically correct, and mainly situational shorter texts.
Module 2. Oral presentation 3.5 credits
Individual oral presentations and oral exercises in pairs and in groups is an important
part of Module 2. Participants will make short oral presentations to the group, using
IT-supported visual aids, such as PowerPoint. Areas such as delivery (fluency,
accuracy, tone, intonation), structure and presentation (PowerPoint slides), with be
covered.
Type of Instruction
A series of eight 2-hour workshops/seminars
Examination
The course will consist of four assignments (2 spoken & 2 written) and two final
examinations (1 spoken & 1 written). The course is assessed with the grades Fail (U),
Pass (G) or Pass with Distinction (VG).
Other
Those students who have successfully passed all course requirements (minus the
examinations) may receive a course completion certificate.
Required Reading and additional study material
Christine Johnson and Irene Barall. 2006. Intelligent Business Upper Intermediate
Skills Book. London: Longman. ISBN: 9780582846968.
David Lodge. 1978. Changing Places: a tale of two campuses. London: Penguin.
Various articles and handouts provided by the course leader.
Reference literature
Longman Dictionary of Contemporary English.2003. Harlow: Longman. ISBN:
9780582506664
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok. 2000. Stockholm: Norstedts ordbok. ISBN:
9789172271715
Norstedts stora svensk-engelska ordbok. 2000. Stockholm: Norstedts ordbok. ISBN:
9789172271432
Page 2 of 2