HV timplan 2011-2014

Hantverksprogrammet
Timplan för läsåren 2017-2020
APL
Kurs
Poäng
Timmar År 1
År 2
År 3
Engelska 5
100
100
Entreprenörskap
100
100
50
50
Frisör 1
200
200
100
Frisör 2
200
200
50
Hantverk introduktion
200
190
165
35 ÅK 1
Material och miljö
100
100
70
20
Tradition och utveckling
100
100
Historia 1a1
50
50
Idrott och hälsa 1
100
90
Matematik 1
100
Naturkunskap 1a1
50
50
50
Religionskunskap 1
50
40
50
Samhällskunskap 1a1
50
50
50
Svenska 1
100
100
100
Kundmott
År 2 & 3 År 2 & 3
100
P1 ÅK 3
75
100
25
P2 ÅK 2
50
P2 ÅK 2
P1 ÅK 1
10
75
P2 ÅK 3
P2 ÅK 2
50
50
50
100
APL
1 dag/v 1 dag/v
Individuelt valV
200
Gymnasiearbete
100
160
100
100
100
P2 ÅK 3
Fördjupningskurser
Frisör 3
200
200
100
100
Frisör 4
200
200
90
100
Frisör 5
200
200
Frisör 6a
100
100
Summa:
785
665
P2 ÅK 3
10
P2 ÅK 3
80
120
P2 ÅK 3
60
40
P2 ÅK 3
440
355
255