Vårt aktuella lokalbehov januari 2017

LiMa - företräder Malmö stad vid lokalanskaffning & hyresförhandling
Till hyresvärdar och övriga samarbetspartners i Malmö
Detta är Malmö stads samlade aktuella behov av lokaler, gruppbostäder mm.
Om ni har något hyresobjekt att erbjuda kontakta gärna ansvarig handläggare
för objektet.
Observera att var part står för sina kostnader fram till dess att hyresförhandlingarna är avslutade och
formellt beslut föreligger.
Ni hittar även lokalutskicket på följande adress; malmo.se/fastighetskontoret och
menyval Aktuellt lokalbehov.
Vi avvaktar med intresse era förslag!
EvaLena Cronhamn, enhetschef LiMa fastighetskontoret
Lokalbehov
Lokaltyp: Kontor
Beskrivning: Kontor för cirka 150 medarbetare. Plats för reception, arkiv och mötesrum.
Belägenhet: Centralt läge med bra kommunikationer och gärna nära stadshuset.
Förvaltning: Vård och omsorgsförvaltningen
Kontaktperson LiMa: Karin Wittenfelt
Lokaltyp: fotogalleriet [format]
Läge:
-
I eller i områden nära Möllan, Triangeln, Moderna Museet eller i närheten av andra gallerier och
kulturverksamheter.
Centralt belägen plats i området, på en gata där människor även rör sig till fots.
Ingång från gatan direkt in i lokalen
Beläget på en väl synlig plats i gatubilden (t ex väl synlig skylt)
Tillgängligt för större transporter (t ex lastbilar)
Lokal:
-
Ca 200 kvm utställningsyta
Möjlighet att ha två utställningsytor (fotogalleriet [format] + rummet [format])
Toalett
Avskilt kök eller pentry
Bra lagringsmöjligheter/förvaring
Vask för städ och penseltvätt
Bottenvåning
Tillgängligt för funktionsnedsatta samt barnvagnar
God säkerhet anpassat för utställningsverksamhet
Vitmålade väggar
Innerväggar som är lätta att borra och spika i (gärna trä, inte betong eller gips)
Högt i tak
Handkappanpassad toalett
Kontaktuttag på flera platser i lokalen
Möjligt att borra i taket
Större lokal med t ex fler rum för att möjliggöra verksamhetens potential att växa
Utrustning/inredning
-
Larm
Flyttbara väggar
Anpassad effektiv belysning (alternativt ta med befintlig belysning från Mazettihuset)
Lysrör i taket
Stegar som når till taket, 2 st
Stolar för föreläsningar och barnworkshops, 50 st
Kontor
Möjlighet att mörklägga, t ex med jalusier
Förvaltning: Kulturförvaltningen
Kontaktperson LiMa: Jan Andersson
Lokaltyp: Mötesplats för funktionshindrade
Beskrivning: Fullt tillgänglig lokal för rullstol och belägen på bottenvåning för cirka 20 personer.
Två toaletter varav en HWC med dusch. Tillgång till fungerande kök med spis.
Cirka 150-200 kvm LOA.
Övrigt: Fördel om det finns tillgång till utemiljö.
Belägenhet: Söker lokal i hela Malmö.
Kontaktperson LiMa: Karin Wittenfelt
Lokaltyp: Möteslokal för familj- och barngrupper
Beskrivning: Söker en möteslokal på ca 75-100 kvm i området Värnhem.
Cirka tre rum varav ett mötesrum för 10-12 personer.
Tillgång till kök för lättare anrättningar till möten.
Belägenhet: I området Värnhem.
Kontaktperson LiMa: Karin Wittenfelt
Lokaltyp: Kontor
-
-
Ca 1000 – 1200 kvm
1 reception med väntrum
20 kontorsrum varav 13 enskilda kontorsrum med behov av sittplatser för minst 3 personer
(besökare), ett kontorsrum för 2 personer, 5 kontorsrum för 9 kontorsarbetsplatser, där 2 kan dela
rum med sittplats för att ta emot minst 1 deltagare
1-2 samtalsrum för minst 5 personer
5 lektionsalar för 20 personer per sal
1 samlingsrum för 100 personer
1 konferensrum för 16 personer
1 kök alternativt pentry och uppehållsrum
Toaletter varav minst en handikappsanpassad
Utrymme för kopiering, skrivare m.m.
Städförråd med utslagsvask
Lokalen skall genomgående vara ljus och luftig och gärna ligga lite avskilt
Bra allmänna kommunikationer till lokalen
Tillgång till bra parkeringsmöjligheter
Förvaltning: Arbetsmarknads-, Gymnasie och Vuxenutbildningsförvaltningen
Övrigt: Önskat inflyttningsdatum är sommaren 2017
Kontaktperson LiMa: Jan Andersson
Lokaltyp: Lokal för elevhälsan
-
Cirka 450 - 500 kvm
12 arbetsplatser, indelat i 4-5 enkelrum och resterande rum för 2 personer
3 mötesrum för 4 personer
1 mötesrum 25-30 personer
3 mötesrum för 8-10 personer
1 personal/fikarum med pentry för 20 personer
1 reception och väntrum
Utrymme för kopiering, skrivare m.m.
Städförråd med utslagsvask
Bra allmänna transportkommunikationer till lokalen
Parkeringsmöjligheter
Förvaltning: Arbetsmarknads-, Gymnasie och Vuxenutbildningsförvaltningen
Övrigt: Önskad inflyttning senast 31 mars 2017
Kontaktperson LiMa: Jan Andersson
Lokaltyp: Kontor
Beskrivning: Lokal i närheten av Bellevuegården, med minst 15 kontorsplatser, minst ett konferensrum,
väntrum/reception, personalrum/matsal mm för ett ”Framtidens hus”.
Övrigt: Hiss om lokalerna inte är på bottenvåning.
Belägenhet: I närheten av Bellevuegården.
Förvaltning: Individ och Familj, väster
Kontaktperson LiMa: Kristoffer Bergdahl
Lokaltyp: Flerfunktionell mötesplats i Sorgenfri
Beskrivning; Flerfunktionell mötesplats i Sorgenfri.
Mötesplatsen ska vara flexibel och hysa fritidsgård, fritidsklubb och mötesplats för vuxna och barnfamiljer.
Cirka 500 kvm där lokalen kan delas upp i flera mindre rum. Enklare kök för besökarna samt
personalutrymmen.
Belägenhet: I eller i närheten av Sorgenfri
Förvaltning: Stadsområde Norr
Kontaktperson LiMa: Karin Wittenfelt
Lokaltyp: Gruppboende
Beskrivning: Ett gruppboende för 3-4 personer, drogfritt. Enkilda sovrum med gemensamt kök, toalett och
dusch. Tillgång till tvättstuga. Önskvärt att boendet är handikappanpassat.
Belägenhet: Hela staden
Förvaltning: Stadsområde Innerstaden
Kontaktperson LiMa: Karin Wittenfelt
Lokaltyp: Mindre skola för 10 elever
Beskrivning: Verksamheten är till för elever som under en tid behöver annan skolgång i en mindre enhet.
Ca 200-300 kvm där lokalen ska kunna delas in i flera små rum, ett större rum på ca 50 kvm samt tillgång till
kök och personalutrymmen. Gärna i närheten av en skola. Viss utemiljö måste finnas eller ligga i anslutning
till en park.
Belägenhet: Hela staden men gärna nära Sorgenfriskolan
Förvaltning: Grundskoleförvaltningen
Kontaktperson LiMa: Karin Wittenfelt
Lokaltyp: Genomgångsboende för strukturellt betingad hemlöshet
Beskrivning: För att möta hemlöshetsproblematiken för barnfamiljer och se till barnens bästa så behöver
Stadsområde Söder i Malmö ca 20 lägenheter av varierande storlek, 3:or och alternativt 4:or. Dessa ska
helst vara möblerade och kommer att stanna i stadsområdes söders regi som också kommer bedriva tillsyn
efter struktur och behov. Två av lägenheterna ska utgöra jourlägenheter för att möta familjers omedelbara
behov.
-
Möblerade
Kök/trinett
Toalett/dusch
Förvaltning: Stadsområde Söder
Kontaktperson LiMa: Anette Ahlström
Lokaltyp: Genomgångsboende för socialt betingad hemlöshet
Beskrivning: För att möta hemlöshetsproblematiken för barnfamiljer och se till barnens bästa så behöver
Stadsområde Söder i Malmö ca 5-8 lägenheter av varierande storlek, helst 3:or eller 4:or. Dessa ska helst
vara möblerade och kommer utgöra genomgångsboenden som kommer stanna i stadsområdes söders regi
som också kommer bedriva tillsyn efter struktur och behov.
-
Möblerade
Kök/trinett
Toalett/dusch
Förvaltning: Stadsområde Söder
Kontaktperson LiMa: Anette Ahlström
Lokaltyp: Boende för barnlösa hushåll med varierande problembild
Beskrivning: Socialt boende för barnlösa hushåll bestående av en till två personer med varierande
problembild, exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa. Vad som efterfrågas är ca 20 lägenheter av
varierande storlek, exempelvis 1:or/2:or. Målet är att den boende ska kunna bo kvar om det inte anses
möjligt för denne att flytta. Regelbunden boendesyn kommer att tillämpas.
-
Möblerade
Kök/trinett
Toalett/dusch
Förvaltning: Stadsområde Söder
Kontaktperson LiMa: Anette Ahlström
Lokaltyp: Stöd- och utvecklingsboende
Beskrivning: SoF Söder har ett behov av ett mindre boende med 10-12 platser i kollektivform. Kollektivet
bör vara utrustat med kök och matplats, vardagsrum, samt med minst två badrum med toalett och dusch.
Boendets målgrupp är personer med missbruksproblem och/eller psykiska funktionshinder. Särskild
avdelad personal kommer ansvara för boendet, personers framåtskridande samt den dagliga tillsynen.
-
Möblerat
Kök
Matplats
Vardagsrum
2 badrum med toalett/dusch
Förvaltning: Stadsområdesförvaltning Söder
Kontaktperson LiMa: Anette Ahlström
Lokaltyp: Öppen förskola
Beskrivning: Öppna förskolan vänder sig till barn som inte är inskrivna i förskolan och deras
vårdnadshavare eller annan vuxen som följer med barnet. Öppna förskolan vänder sig även till 15timmarsbarnen som är inskrivna i förskolan men har lediga dagar.
Öppna förskolans uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med
de vuxna besökarna. Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och gemenskap.
Öppna förskolan bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta tillvara deras nyfikenhet och lust att
lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme. Verksamheten bör utformas både efter barnens och de
vuxna besökarnas behov.
Lokalerna bör vara utformade och utrustade så att det går att bedriva en varierad verksamhet. Enligt
skollagen ska lokalerna i förskoleverksamheten vara ändamålsenliga.
Lokaler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kapprum
2 eller fler toaletter med skötbord
1 större rum avsett för gemensamma aktiviteter
2 mindre rum avsedda för Språk respektive Bygg
Ateljé med vask
Matrum med kök/pentry för besökare
1 Kontor öppna förskolan
Förrådsutrymme
Personalutrymme: Kapprum, toalett och personalrum
Belägenhet: Hela staden
Förvaltning: Förskoleförvaltningen
Kontaktperson LiMa: Inger Rosenqvist
Lokaltyp: Lokaler till färdtjänst
Beskrivning: Verksamheteten består av 40 medarbetare och ca 40 specialfordon. För dessa behövs en
lokal med kontor 4 platser, omklädsel herrar och damer med dusch, pausrum för ca 30 personer samt ett
mindre verkstadsutrymme med förvaring och laddning av trappklättrare. Utöver dessa utrymmen behövs
en inhägnad uppställningsplats för ca 35-40 fordon utomhus.
Spolhall alternativt spolplatta på markplan.
Förvaltning: Serviceförvaltningen
Kontaktperson LiMa: Jan Andersson
Lokaltyp: Lokal/rum
Beskrivning: 40st ateljéer i varierande storlekar inom intervallet ca 20-55kvm.
1st större projektrum, ca 200kvm, för konstnärliga arbetsutföranden och utåtriktad verksamhet samt att
nyttjas som mötesrum för medlemmarna i kollektivet, årsmöten m.m.
Viktigt att det finns fönster i alla ateljéer samt stora dörrar till de större ateljéerna.
Övrigt: I lokalobjekt med minst två våningsplan behövs 1st hiss för transporter av tyngre material.
I lokalobjekt med flera våningsplan behövs 1st städskrubb med utslagsvask per plan.
Pentry alternativt köksutrymme.
2 mindre gemensamhetsutrymme ca 8-12kvm.
5mindre lagerutrymme/förråd.
Belägenhet: Inom tätorten. Goda samfärdselkommunikationer.
Förvaltning: Kulturförvaltningen
Kontaktperson LiMa: Jan Andersson
Lokaltyp: Lokal/rum
Beskrivning: 1st rum på ca 10-30kvm, för nodkopplingspaket för fibernät.
Belägenhet: 1 rum/lokal inom Fosie industriområde, gärna mellan inre ringvägen, Agnesfridsvägen,
Ystadsvägen och Fosie by.
Gärna på markplan (främst), mitt i fastighet, separat ingång, så långt från vätskeinstallationer i huset
som möjligt. Helst inga fönster in till lokalen, tröskel måste finnas, gärna dörr som är av inbrottsklass 3
och brandklass E160.
Ingen genomgående värme, vatten eller avloppsledningar och helst ingen golvbrunn.
Förvaltning: Serviceförvaltningen/IT-service
Kontaktperson LiMa: Jan Andersson
Lokaltyp: Utbildning
Beskrivning: 6 klassrum ( 20 personer i var klassrum).
3 uppehållsrum alt. kök med möjlighet till att värma och diska, gärna spis, kyl och frys då man kan flytta
dyra aktiviteter som matlagning etc. till dessa lokal i så fall.
1 st stort gemensamt arbetsrum till lärarna (7-8 arbetsplatser).
1 SYV-rum för enskilda samtal och 3-parts samtal.
1 kuratorsrum för enskilda samtal.
1 arbetsrum tillräckligt stort för att kunna ta emot studiebesök och hålla informationsmöte och
representanter från IOF och JM.
1 konferensrum för möten och studiebesök. Kan vara ett kombinerat arbetsrum och konferensrum.
Ser gärna avtal på max tre år med rullande förlängning ett år i taget.
Förvaltning: Arbetsmarknads-, Gymnasie och Vuxenutbildningsförvaltningen
Kontaktperson LiMa: Jan Andersson
Lokaltyp: Kontor
Beskrivning: 50 kontorsplatser varav 30 platser i öppen lösning.
10 chefsrum med plats för mötesbord.
1 konferensrum med plats för 50 personer (Kulturnämndssammanträden)
2 mindre konferensrum med plats för ca: 10 personer.
5 telefonrum med plats för max 4 personer.
Plats för reception och mottagningsyta för
besökande. Lunchrum
Kök
6 toaletter
1 handikapptoalett
1 dusch
1 vilrum
Inflyttningstidpunkt inom nuvarande politiska mandatperiod.
Belägenhet: Centrala Malmö med goda kommunikationer.
Förvaltning: Kulturförvaltningen
Kontaktperson LiMa: Jan Andersson
Lokaltyp: Kontor
Beskrivning: Lokaler till Psykologteam Innerstaden/ Söder (nära Mobilia)
13-14 personal cirka 500-700kvm.
Förslag 1:
• 7 kontorsrum med 2 arbetsplatser i vardera om ca 15-20kvm ALT:
• Blandade kontorsrum med möjlighet för encellskontor/ två-tre arbetsplatser i varje
• Totalt antal arbetsplatser till 14 personal,
• 4-6 mötesrum behövs med fönster om ca 10kvm beroende på möjligheten att ta emot besök
• i sitt kontor. Kan vara av varierad storlek, för möten med:
• 2-4 personer (kan vara testrum)
• 4-6 personer (kan vara mindre mötesrum)
• Konferensrum för ca 15-20 personer
• Arkivrum (fönsterlöst) där 10-12 tunga journalskåp kan förvaras
• Materialrum/ kopieringsrum/förråd (kan vara fönsterlöst)
• Kök med matplats med bord för ca 13-14 personer
• Pentry med matplats med bord för ca 6-8 personer
• Gärna förråd att låsa in 6-7 cyklar över natten/helgen
• Ska vara lokaliserat i ”mitten” av utbildningsområde Väster/Söder.
• Ska vara nära till bussförbindelser ut till områdenas skolor
• Fördel om det finns lokaler där Malmö stad verksamheter redan finns.
Förslag 2:
• 13-14 Cellkontor om ca 10-12kvm
• 3-4 Samtalsrum behövs med fönster. Kan vara av varierad storlek, för möten med:
• 2-4 personer (kan vara testrum)
• 4-6 personer (kan vara mindre mötesrum)
• I övrigt enl förslag 1
Förvaltning: Stadsområdes förvaltningar
Kontaktperson LiMa: Inger Rosenqvist
Lokaltyp: Förskola
Beskrivning: Förskolelokaler motsvarande 2-8 avdelningar söks i hela Malmö. Även lokalmässigt mindre
alternativ är av intresse, om de ligger nära annan förskola.
Förvaltning: Hela staden
Kontaktperson LiMa: Karin Wittenfelt
Lägenheter till nyanlända flyktingar
Malmö stad står inför en stor utmaning.
2016 kom 488 personer till Malmö där de enligt Bosättningslagen från i våras ska erbjudas boende. Vi söker
därför lägenheter antingen enskilda avtal eller blockhyresavtal där Malmö stad står på avtalen och skriver
sedan andrahandsavtal med den boende. Besittningsskydd kommer att skrivas bort.
2017 ska Malmö stad ta emot 738 personer och erbjuda dessa boende. Att bygga Malmö helt är en
utmaning som vi behöver göra gemensamt. All hjälp vi kan få är välkommen även om ni endast har ett fåtal
lägenheter kan det vara till stor hjälp.
Kontaktperson LiMa: Anette Ahlström
Kontaktpersoner:
[email protected]
Tel: 040-34 18 92
[email protected]
Tel: 040-34 17 23
[email protected]
Tel: 040-34 33 52
[email protected]
Tel: 040-34 17 08
[email protected]
Tel: 040-34 18 90
[email protected]
Tel: 040-34 14 13
[email protected]
Tel: 040-34 18 39
Besöksadress August Palms plats 1  Postadress 205 80 Malmö  Telefon 040-34 10 00 
Postgiro 640 02 36-3  Bankgiro 5802-4662  Organisationsnummer 212000-1124 
malmo.se/fastighetskontoret  [email protected]