Inbjudan till CLAS-seminarium

Inbjudan till CLAS-seminarium
Högskolan i Skövde
i samarbete med StyrelseAkademien
Välkomna att ta del av de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv. Representanter från
akademi respektive arbetsliv inleder med korta föreläsningar. Därpå följer gemensamma
diskussioner.
Styrelsearbete för verksamhetsutveckling
Värdeskapande styrelsearbete
Rigmor Öberg är ordförande för StyrelseAkademien i Västsverige.
Rigmor arbetar aktivt i ett antal olika styrelser som ordförande och
ledamot. Hon är egen företagare med inriktning på affärs- och
styrelseutveckling samt verksamhetsstyrning.
Bolagsstyrning i familjeföretag
Börje Boers är lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde. Börje
ingår i forskargruppen Strategiskt Entreprenörskap. Han har forskat om
bland annat bolagsstyrning i börsnoterade och onoterade familjeföretag.
Rollen som styrelseledamot
Bodil Warolin haft flera uppdrag i styrelser, såsom vice ordförande i
Länsförsäkringar Skaraborg och vice ordförande i Hushållningssällskapet Skaraborg. Bodil kommer att berätta om rollerna för styrelseledamöter, kompetenskrav och betydelsen av att ha olika perspektiv och
kunskap.
Datum: Torsdag den 9 mars 2017
Tid: 09:00-10:30 Morgonfika från 08:30
Plats: Högskolan i Skövde, sal G207
Anmälan senast 3 mars här