Seminarium

Seminarium
Fuktsäkra lösningar med Säker Vatten - vad gäller?
Program
• Branschregler Säker Vatteninstallation
• Byggtekniska förutsättningar -Arbeten för att skapa rätt förutsättningar för VVS
• Intyg utan avvikelser = Fullt försäkringsbart
• Fackmässigt utförande
• Vattenskadestatistik, trender. Kök, badrum och tvättstuga
• VVS installationer i småhus
• Allt är försäkringsbart men avvikelser i utförande kan innebära nedsättning av ersättning
• LF´s provning tätskiktssystem
• Frågor & diskussion
Datum, tid och plats
21 mars, kl. 10.00 – 14.30 Armémuseet, Riddargatan 13, Stockholm
22 mars, kl. 10.00 – 14.30 Hüttner på Mässen, Lagercrantz Plats 5, Borås
23 mars, kl. 10.00 – 14.30 Näringslivets Hus, Jörgen Kocksgatan 1 B, Malmö
Föredragshållare
Fredrik Runius Säker Vatten, Roger Andersson Länsförsäkringar Dalarna
Avgift
750 kr, TMF-medlemmar 575 kr. Priserna är exkl. moms.
Anmälan & Kontakt
Anmälan dig via vårt webbformulär senast den 10 mars