VAD ÄR ARBETARINSTITUTET? ANMÄLAN OCH BETALNING

RUOTSI
Ha studier som hobby och studera en hobby
ANMÄLAN OCH BETALNING
VÄLKOMMEN TILL
ARBETARINSTITUTET!
Du måste anmäla dig till kurserna. När du anmäler dig har du
beslutat dig för att delta i kursen. Du kan anmäla dig på webben:
www.tampere.fi/tyovaenopisto eller ringa telefonnummer 040 806 2404.
Om du får en ordinarie plats vid anmälan kan du börja på kursen. Vi skickar inte
ut någon inbjudan att delta på kursen. Om du får en köplats är kursen redan fylld.
Institutets sekreterare tar kontakt med dig, om kursplatser frigörs.
Om du anmäler dig måste du betala kursavgiften. Du kan betala kursen genom att
anmäla dig på webben. När du har anmält dig kan du klicka på länken till nätbanken
för att betala. Om du inte betalar kursen i samband med anmälan skickar vi dig en
faktura. På fakturan tillkommer ett faktureringstillägg.
Om kursen kräver en materialavgift, betalas denna till läraren. Studerandena
betalar själva alla läromedel och allt studiematerial.
AVBOKA KURSPLATS
Du kan endast avboka en kursplats skriftligen. Avboka din kurs senast sju
dagar innan kursen börjar. Då kostar avbokningen inget. På webben finns
det en avbokningsfunktion på anmälningssidan under Mina uppgifter. Du kan
även avboka ditt deltagande genom att skicka e-post till [email protected]
tampere.fi eller ett sms till telefonnummer 040 801 6571.
Om det är mindre än en vecka till den första lektionen, måste du betala en
del av kursavgiften. Avgiften kallas kontorsavgift. Om kursen redan har
börjat måste du betala hela kursavgiften. KONTAKTUPPGIFTER:
TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO
[email protected], kontor 040 801 6471, anmälningar 040 806 2404, www.tampere.fi/tyovaenopisto
Kontorens besöksadresser:
SAMPOLA
SARA HILDÉN ACADEMY
TRAINING CENTRE VALO
Sammonkatu 2, 33540 Tampere
Ilmarinkatu 17, 33500 Tampere
Pallotie 5, 33470 Ylöjärvi
VAD ÄR ARBETARINSTITUTET?
TAMMERSFORSREGIONENS ARBETARINSTITUT är en läroanstalt inom det fria
bildningsarbetet. Det ägs av Tammerfors stad.
Arbetarinstitutet tillhandahåller utbildningstjänster i Tammerfors och Ylöjärvi.
Alla som är intresserade kan komma och studera. Vi har kurser för vuxna och
barn. Varje år ordnar institutet cirka 2 000 kurser. I utbildningen deltar över 15 000
studerande.
Institutets målsättning är att främja livslångt lärande och självutveckling. Du
behöver inte ännu behärska allt, du lär dig på kursen. Alla kurser förutsätter inte
att man kan finska. Du kan lära sig finska vid sidan om. På vissa kurser kan läraren
använda engelska som stödspråk.
Kurserna saknar prov. Studierna bedöms inte. Du kan begära ett intyg från
kontoret. Av intyget framgår uppgifterna om kursen och hur många timmar du har
studerat. Intyget är avgiftsbelagt.
Anna Särkkä / Sara Hildén Akatemia
DET ÄR ROLIGT
ATT LÄRA SIG NYTT
TEXTER PÅ WEBBEN PÅ
ANMÄLNINGSSIDAN
GRUNDLÄGGANDE
KONSTUNDERVISNING
Institutet ordnar allmänna föreläsningar
och kurser om olika ämnen.
Texter på webben på anmälningssidan:
• Kompetenskursernas ämnen är inlärning, psykologi, filosofi,
kulturkännedom, historia och släktforskning, kommunikation och
datateknik, miljö och trädgård samt kurser där man får information om
ett aktivt medborgarskap.
Paikka/Opetuspaikka Plats/Undervisningsplats
På arbetarinstitutet ordnas även grundläggande konstundervisning.
Den grundläggande konstundervisningen är långsiktig undervisning.
Undervisningen går vidare från en nivå till nästa. Undervisningen ges en kväll
i veckan.
• Till hälsofrämjandet hör hälsa och egenvård, dans, hälsomotion, motion
för barn och familjer samt yoga och österländska övningar.
• Hantverksfärdigheter omfattar textilarbeten, specialtekniker, pyssel
och tekniska arbeten.
• Konstämnen är konstkännedom, kreativt uttryck, teater- och
taluttryck, skrivande och litteratur, musik samt bildkonst.
• Det finns språkkurser inom fler än 20 språk. På kurserna kan man börja
studera ett nytt språk eller fortsätta tidigare studier. Språken är bl.a.
finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska, italienska
m.m.
Kurssimaksu Kursavgift
Opettaja Lärare
Syyslukukausi/Kevätlukukausi Hösttermin/Vårtermin
Tunteja Timmar
Päivä ja kello Dag och klockslag
Ilmoittautuminen alkaa Anmälningen börjar
Paikkoja (kurssilla) Platser (på kursen)
Lisätietoa Tilläggsinformation
Ilmoittaudu Anmäl dig
Ilmoittaudu varalle Anmäl dig till kön
Kurssilla on tilaa Det finns utrymme på kursen/
Kurssi on täynnä, Kursen är fylld,
voit ilmoittautua varalle du kan anmäla dig till kön
Näytä kurssin kalenteri Visa kurskalendern
På arbetarinstitutet undervisar vi i hantverk och bildkonst enligt den
fördjupade lärokursen. Den grundläggande hantverksundervisningen ges i
Ylöjärvi. Den är avsedd för vuxna studerande. Den grundläggande utbildningen
i bildkonst ges i Tammerfors åt vuxna, barn och unga. Studerandena ansöker
till utbildningarna på våren. Ett antagningsprov ordnas för de sökande.
Vuxenstudierna tar sex år. Studierna för barn och unga tar elva år.
Ordkonst (poesi) samt teaterkonst undervisas enligt den allmänna lärokursen.
Undervisningen är för barn och unga. Studierna tar fyra–fem år. Man anmäler
sig till studierna som till kurserna.
Dessutom finns det en treårig skrivarskola för vuxna. Till skrivarskolan
ansöker man genom att skriva textprover. Ansökningstiden är på hösten.
KORTA OCH LÅNGA
KURSER
Vi har två terminer på arbetarinstitutet. Höstterminen börjar
i september. Anmälningen till höstens kurser startar i augusti.
Anmälningen till vårens kurser startar i januari.
Vecka 9 har vi vintersemester. Vårterminen avslutas i april. Efter
vårterminen ordnas fortfarande kortkurser i maj. Läsåret för den
grundläggande utbildningen i hantverkskonst och bildkonst börjar i
augusti och avslutas i maj.
Alla kurser vid institutet är inte lika långa. En kurs kan pågå hela läsåret
eller till exempel endast en dag.
Studerandena betalar en kursavgift för kurserna. Betalningen framgår
av kursanmälan. De allmänna föreläsningarna är avgiftsfria. I slutet av
vårterminen ordnar arbetarinstitutets grupper föreställningar, konserter
och utställningar. Många av dessa är avgiftsfria. Man behöver inte
anmäla sig på förhand till de allmänna föreläsningar eller evenemang
som ordnas i Tammerfors.