910 yttre park - östra skärgården

Giltig 2016-10-01–2017-05-01 Uppdaterad 2017-02-02 15:13:30
910
YTTRE PARK - ÖSTRA SKÄRGÅRDEN
Måndag-Fredag
Linje
turnummer
Lördag
910
910
910
910
910
910
910
910
910
910
910
910
001
003
005
007
009
011
013
015
017
019
021
023
B
B
12.05
|
|
|
|
|
12.25
12.45
14.30
|
|
|
|
|
14.50
15.10
Anmärkning
Yttre Park
Långören
Inlängan
Stenshamn
Ungskär
Inlängan
Långören
Yttre Park
Söndag
B
07.00
|
07.20
07.35
07.50
08.05
|
08.30
08.30
|
|
|
|
|
08.50
09.10
B
10.30
|
10.50
11.05
11.20
11.35
|
12.00
14.30
|
|
|
|
|
14.50
15.10
B
15.10
|
15.30
15.45
16.00
16.15
|
16.40
07.20
07.40f
|
08.10
08.25
08.40
|
09.05
10.30
|
10.50
11.05
11.20
11.35
|
12.00
12.05
|
|
|
|
|
12.25
12.45
10.30
|
10.50
11.05
11.20
11.35
|
12.00
15.10
|
15.30
15.45
16.00
16.15
|
16.40
B Turen körs endast efter förbeställning. Turen beställs senast två timmar före båtens avgång på tel. 0708-78 33 38.
f För trafikering till Långören krävs förbeställning senast 2 timmar före båtens avgång på tel. 0708-78 33 38.
Trafikupplysning 0455 – 569 00