Väv 2.1 - Sätergläntan

22/8 – 2016
Bilaga till kurs 2.1, väv
Delmoment
Material, teknik och teori: Dubbelvävar, teori och provvävar. Linnevävning på
många skaft, entrådigt lingarn. Valfri teknikfördjupning.
Vävteori med bindningslära: Dubbelvävar, dräll, kypertvariationer på många
skaft, droppdräll samt valfri teknikfördjupning. Inställningsberäkningar.
Teckning, färg och form: Måla på varpen. Skapa kontraster i färg, struktur, form
och skala.
Slöjd- och kulturhistoria: Det borgliga hemmet. Begreppsfloran; slöjd, hemslöjd,
hantverk, konsthantverk, design, formgivning, rekonstruktion, autenticitet.
Hemslöjdsrörelsen & Hembygdsrörelsen Slöjdhistoria knutet till de tekniker
som arbetas med.
Presentations- och utställningskunskap: Muntlig presentationsteknik. Presentation
av era arbeten inför den egna inriktningen
Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk
Knippbodarna 119, 793 41 Insjön
www.saterglantan.se • [email protected]
0247-645 70 • Org.nr: 783200-3334
Dessa uppgifter ska vara klara och inlämnade
Vävar med temat ”kontraster i vitt”:
• Minst 6 vävprover i dubbelväv, 30 x 30 cm
• 1 linneväv 60 x 120, alt. 2 st 60 x 60 cm
• Minst 3 vävprover i valfri teknikfördjupning, 30 x 30 cm eller 60 x 60
cm
• Minst 1 vävprov med målad varp
Vävteori:
• Renskrivna vävsedlar med reflektioner
• Övningsuppgifter i bindningslära
• En renskriven inställningsberäkning
Teckning, färg och form:
• Övningsuppgifter
• Skisser till teknikfördjupningen
2