Information om renovering våren 2017 på Dammfriskolan

Malmö stad
Grundskoleförvaltningen
Dammfriskolan
Datum
2017-02-06
Vår referens
Jörgen Håkansson
Direkttelefon
0709341800
Information om renovering våren 2017 på Dammfriskolan
Idrottshallen
Renoveringen påbörjas där den 3 april och beräknas pågå fram till skolstart.
Alla omklädningsrum skall byggas om, all elektricitet skall bytas ut och
fläktsystemet skall ersättas samt idrottshallens golv byts ut.
Det innebär att idrottsundervisningen kommer att ske utomhus till stor del
under våren. Omklädning till idrott kommer troligtvis ske i duschvagnar som
ställs upp på skolans område.
Fritids 4-6 kommer inte kunna använda lokalerna i idrottshallen. Lokal
meddelas senare.
Stora skolgården
Den stora skolgården som är mellan skolans byggnad och idrottshallen kommer
till viss del också tas i anspråk av renoveringsarbetet. Fasaden skall ses över och
nya utrymningsvägar skall iordningställas ut mot skolgården
Lågstadiet
Efter midsommar skall korridorerna och klassrummen på årskurs 1-3 målas om
och toaletterna renoveras. Arbetet beräknas vara klart till skolstart.
Det innebär att fritids får vara i högstadiets lokaler på våning 1-3 under
sommaren.
All inpassering till fritids kommer då att ske via ingången på baksidan av
Dammfriskolan där vi har löparbanor.
renovering 170201
Jörgen Håkansson
Rektor
GRUNDSKOLEFÖRVALTNIN
GEN
Dammfriskolan,
Dammfrigången 9
21745 Malmö
Tel. 040-34 10 00
Org.nr. 212000-1124
www.malmo.se
2 (2)