hubbr Pressrelease 2017-02-10

Bromma den 10 februari 2017
hubbr contact tecknar avtal med Telge Energi
•
•
hubbr Contact sluter avtal med Telge Energi
Efter lyckat pilotavtal under Q4 ingår hubbr ett tvåårigt avtal med Telge Energi
kring försäljning av miljövänliga elabonnemang
hubbr tecknade i höstas ett pilotavtal med Telge Energi, efter genomförd pilot under
fjärde kvartalet har parterna kommit överens om ett tvåårigt samarbetsavtal. hubbr
kommer att utföra försäljningstjänster åt Telge Energi.
”Det är mycket glädjande att vi får fortsatt förtroende av Telge Energi att
representera deras starka varumärke gentemot konsumenter. Då avtalets natur
bygger på en stor del rörlig ersättning så gör vi bedömningen att samarbetet
påverkar hubbrs omsättning i positiv riktning med 4-6 procent på årsbasis” säger
Christian Paulsson, VD på hubbr.
hubbr Contact har sedan 1988 arbetat med kundkommunikation och försäljning i nära
samarbete med sina kunder. Idag erbjuder hubbr Contact tjänster inom Sales
Interaction, Kampanj och projektkommunikation, Cross-sell/Upsell, Digital
kommunikation, Svarsservice och Inbound. hubbr Contact erbjuder värdeskapande
kundkommunikation i alla kanaler, i syfte att öka sina kunders försäljning och förbättra
kundkontakten.
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är hubbrs Certified Adviser och
likviditetsgarant.
Läs mer om hubbr contact på: www.hubbr.se/tjanster/contact
För mer information kontakta:
Christian Paulsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: 070-211 0010
Denna information är sådan information som hubbr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 15:10 CET.