Kallelse till VBF årsmöte lördagen den 11 Mars 2017 Plats: Tid

Kallelse till VBF årsmöte lördagen den 11 Mars 2017
Plats:
Tid klockan 11.30
Lunch serveras då. Fika serveras under dagen.
Alla handlingar finns på VBF hemsida.
www.Vasterbottensbatforbund.se
Deltagaranmälan till årsmötet göres på VBF hemsida senast den 1 Mars