Presentation

Policy och Verklighet
Tobias Öhman, Maria Johansson och Filip Kjellgren
Syfte med sessionen
• Att informera om Vinnovas satsning på Verklighetslabb inom
offentlig verksamhet
• Diskutera vilka hinder i form av policy & lagstiftning som
hindrar/möjliggör innovationsprocessen i samhället.
• Hitta exempel på ”policy & lagstiftningsutmaningar” samt hur
frågan löstes eller inte.
Max IV
Uppkopplad
industri och
nya material
Fotograf: Perry Nordeng
Laboratorium
Asta Zero
Nästa generations
transporter
och resor
Testmiljö
Nationella testbädden för
innovativ strålterapi
Life Science
Verkligheten
Laboratorium
Testmiljöer
Verkligheten
Vinnova vill gärna se en förflyttning
Policy & Lagstiftning påverkar innovationsprocessen
• Undanröja innovationshindrande policyer
• Policy som främjar innovation (innovation genom policy)
• Nya sätt att skapa policyer
”Drive Sweden vill få
igång tester med
självkörande
minibussar i
verkligheten.”
Foto: Kista Science City
”Vinnovas
smakprovning av
nya proteinkällor.”
Foto: Hakuna Mat
”Jag filmar ofta spädbarn
med min iPhone vid
misstänkt kramp för att
fråga en kollega. Om vi inte
tar rätt beslut snabbt så
riskerar barnet att dö”
Anonym läkare Neonatal
Astrid Lindgrens barnsjukhus Karolinska
Många lager och tolkningar…
www.vinnova.se
Workshop – policyutmaningar
Situationen
Beskriv en situation när du stött på policy-hinder för innovationsarbete
Vilket beslut togs?
Beskriv hur man valde att göra (gå runt, bryta policyn, lägga ner etc.)
Vad blev resultatet?
Beskriv effekten: vad hände som resultat av beslutet?