Produktblad Språkkonsulterna

Språklig profil –
företagets röst
En språklig profil kompletterar den grafiska profilen så att företagets texter och
muntliga kommunikation speglar värdegrunden i kommunikationspolicyn.
Den språkliga profilen speglar företagets
varumärke
Hur går det till?
Språklig profil ger trovärdighet, identitet och
enhetlighet
©2016-07 Språkkonsulterna
Det viktiga förankringsarbetet
Kontakta oss
Språkkonsulterna AB • 08-650 47 40 • sprakkonsulterna.se
Språkkonsulterna
Box 12034
102 21 Stockholm
Språkkonsulterna
Box 1511
411 41 Göteborg
Språkkonsulterna
Box 2465
214 13 Malmö