Bouleskolan är den 22/2. Klicka här för info.

Hej klubbkamrater!
Den 22 februari 2017 skall det vara en bouleskola som är öppen för alla klubbmedlemmar.
Du som aldrig spelat boule är lika välkommen som du som spelat i ”30-år”. Vi kommer att gå
igenom regler och kastteknik via utbildningsmaterial från Bouleförbundet dels i teori och
praktik.
Vi börjar i kulturhuset med teori för att sedan praktisera på boulebanorna bakom
kulturhuset.
Garanti: Du som aldrig spelat boule förr kommer att hamna på övre halvan vid kommande
tävlingar. Du som spelat i ”30-år” och kanske aldrig gått en utbildning i boule kommer att
förbättra dig i spelet avsevärt.
Boule är naturligtvis en tekniksport men det är till en minst till lika stor del ett ”rävalir”. När
skall man skjuta och när skall man försöka lägga bättre.
Tid och plats: Kulturhuset kl. 10.00.
Kostnad: Självkostnadspris 5€
Föranmälan kan vara bra då teorilokalen är begränsad till antal deltagare.
Epost: [email protected] eller på vår expedition.
Ulf Lundquist, aktivitetsledare i boule.