De stora grekiska myterna - Hades - den onämnbare guden

De stora grekiska myterna - Hades - den onämnbare guden
De stora grekiska myterna
I en helt ny faktafylld serie presenterar vi nu de mest kända grekiska
myterna. Serien som är animerad innehåller också ett stort antal
av konsthistoriens verk föreställande mytologiska karaktärer. Vi får
möta gudar och halvgudar och deras spännande och dramatiska
öden. De grekiska myterna som har skapats för att ge svar på de
existentiella frågorna, naturens skiftningar och människans roll har
präglat berättare genom historien fram till våra dagar.
Speltid: 26 min.
Från: 12 år
Ämne: SO, Svenska
Produktionsland:
Frankrike 2015
Svensk version:
©
Filmo, 2016
Ansvarig utgivare:
Ulrika von Yxkull
Filmnr: 1716
För ytterligare
källinformation:
Kontakta Filmo
08-445 25 50
Hades - den onämnbare guden
Efter det att Zeus erövrat makten över de odödliga delade han in
universum i olika nivåer som han fördelade mellan sina bröder. Lotten
att härska över dödsriket föll på Hades. Sedan dess har Hades styrt
över underjorden och visat de döda vägen genom dess mörka inre.
Människorna fruktade Hades så mycket att de inte tordes säga hans
namn. Men vem var egentligen Hades? Var han verkligen så grym som
människorna trodde?
Vägen till underjorden gick via den stinkande floden Styx. De döda
väntar på sin tur att ros över floden till dödsriket av färjkarlen Karon där
de möts de av en trehövdad hund. De som lyckas ta sig förbi hunden
och in genom dödsrikets portar kommer aldrig tillbaka. De har kommit
till dödsriket, och där är Hades härskare. Hades var fruktad även bland
de odödliga, men han var ingen ond gud. Han hade inte valt att bli
underjordens härskare, utan lydde bara Zeus. Ibland lämnade han dock
underjorden för att få andas lite jordluft.
En natt när Hades var uppe på jordytan såg han en vacker flicka. Det
var Persefone, dotter till Zeus och Demeter, som var jordbrukets och
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
De stora grekiska myterna - Hades - den onämnbare guden
fruktsamhetens gudinna. Han for genast till Zeus för
att be om hennes hand, men Zeus gav honom inget
rakt svar, så han beslöt sig för att ta med sig flickan
ner i underjorden. När Demeter fick reda på vad som
hänt hennes dotter blev hon förtvivlad. Hon hotade
Hades med att lämna jorden så länge som han höll
hennes dotter fången. Eftersom hon var födans och
åkerjordens härskarinna hade hon stor makt över
människornas väl och ve. När Hades inte ville lämna
tillbaka Persefone gjorde hon hotet till verklighet, och
det dröjde inte länge förrän människorna svalt. Hades
gick med på att lämna ifrån sig Persefone, men på
villkoret att gudarnas alla lagar skulle åtföljas. En av
de lagarna var att den som ätit av maten i dödsriket
skulle stanna där för evigt. Persefone hade ätit av
ett granatäpple, och var därmed dömd att vistas i
underjorden till tidens ände. Demeter blev än mer
förtvivlad, och hon lät människorna fortsätta svälta.
Gaia fick till slut träda in och medla mellan sina barn.
Resultatet blev en kompromiss, där Persefone skulle
leva i underjorden vintertid, och ovan jord med sin mor
under sommarmånaderna. Och från den dagen skulle
vintern vara kall och död, och somrarna fruktsamma
och fulla av liv.
Nyckelord
Mytologi, underjorden, Hades, dödsriket, Zeus, gudar,
vinter, döden.
Frågor efter visning
1. Vilken uppgift har Karon?
2. Varför begravdes många döda med ett mynt?
3. Vilka olika öden kunde människor möta i
dödsriket?
4. Återberätta historien om hur Persefone blev
drottning i underjorden!
5. Varför växer ingenting på vintern, enligt den
grekiska mytologin?
6. Vilka villkor ställde Hades upp för att lämna ifrån
sig Persefone?
7. Beskriv Hades! Hur var han?
8. Vad hände när Orfeus kom till underjorden för att
be att få sin älskade tillbaka?
9. Vad säger Orfeus öde oss om Dödsriket?
10. Vilka andra varelser fanns i underjorden? Var de
onda eller goda?
11. Vilket budskap tror ni att de mytologiska
berättelserna om dödsriket har?
12. Vilka andra dödrikesföreställningar finns det?
Diskussionsfrågor till hela serien
1. Vilka egenskaper värderas högst i den grekiska
mytologin? Vilka är det som besitter dessa
egenskaper?
2. Vilken roll har kvinnor och kvinnliga varelser i
mytologin? Vilka egenskaper har de?
3. Vilken roll har män och manliga varelser i
mytologin? Vilka egenskaper har de?
4. Kan du ge exempel på spår av den grekiska
mytologin i andra berättelser?
5. Hur var det tänkt att människor skulle förstå
gudarna, tror du?
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
De stora grekiska myterna - Hades - den onämnbare guden
Internetkällor
http://www.ungafakta.se/lattlast/grekiskmytologi/ - På
ungafakta.se finns en temasida om grekisk mytologi. Här
kan man också klicka sig vidare och läsa några av myterna
och personerna.
http://www.ungafakta.se/grekiskmytologi/ - Unga faktas
sida med den grekiska mytologins olika personer.
http://www.vux-gotland.se/historiaref/grekland.htm Komvux Gotlands sida om grekisk mytologi.
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntidenoch-antiken/antikens-grekland# - SO-rummet om
antikens Grekland.
http://quiz.svd.se/?sTid=629 - Quiz om de grekiska
gudarna på Svenska Dagbladets hemsida.
http://www.ur.se/Produkter/176260-SkapelsemyterPrometheus-och-elden - Sveriges Radio om den grekiska
mytologins skapelsemyt.
http://factlab.com/#lo=1 - Dagens nyheters skolsajt
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverigei-siffror/- Statistiska centralbyråns (SCB) lärar- och
elevhjälp där du kan hitta statistiska underlag
www.filmo.se - Filmos hemsida
Filmerna om grekisk mytologi passar bra för undervisning i svenska och samhällsorienterande ämnen i
grundskolan. Här enligt Lgr11, se www.skolverket.se:
I årskurs 4-6, svenska, Lgr11
• Berättande texter och sakprosatexter:
”Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga
världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och
identitets- och livsfrågor” och
”Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och
tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger”
I årskurs 7-9, religion, Lgr11
• Identitet och livsfrågor:
”Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i
populärkulturen”, och
”Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar”
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se