It´s my future – en ny tilläggsaktivitet på webben

It´s my future –
en ny tilläggsaktivitet på webben
It´s My Future är en digital utbildning som du hittar på
I It´s my future träffar eleverna några olika unga
ungforetagsamhet.se. Vi rekommenderar att använda
entreprenörer som berättar om sig själva och sina företag.
utbildningen som introduktion till läromedlet Se möjlig-
Vad har ni fått lära er av entreprenörerna ni just träffat?
heterna. Syftet med den utbildningen är att eleverna ska
Vad gör de här personerna till entrerpenörer? fortsätter
få kunskap om begreppet entreprenör. Eleverna kommer
Rebecka.
att få veta vad som kännetecknar en entreprenör, att alla
- De har kommit på en bra idé och fullföljt den.
kan bli en entreprenör och få kunskap om några svenska
- De har anpassssat sig till vad folk behöver.
entreprenörer och vad de har för egenskaper och kompe-
- De har uppfyllt det krav för vad folk vill ha.
tenser. Eleverna kommer slutligen att få reflektera över
- De har ett mål, de jobbar hela tiden mot ett mål.
sina egna styrkor och hur de kan använda sig av dem.
De har också förverkligat sina idéer, summerar Rebecka.
Ung Företagsamhet Jönköpings län var med när en
Kommer ni ihåg när vi besökte UF-mässan på Elmia?
klass på Internationella Engelska skolan testade It´s
Det här såg vi på mässbesöket, de utställande
my future. Eleverna hade arbetat med Se möjligheterna
UF-företagen gjorde just detta.
tidigare och var nyfikna på den nya tilläggsaktiviteten på
webben. Den går att använda under en eller flera lektio-
Efter några övningar och några filmklipp senare fortsät-
ner i helklass eller i mindre grupper som samarbetar vid
ter diskussionen gemensamt. Eleverna diskuterar bland
en dator eller individuellt om man hellre vill det. Läraren
annat vilka utmaningar och möjligheter entreprenörerna
kan sedan summera och leda den gemensamma diskus-
ställts inför och hur de har marknadsfört sina företag.
sionen framifrån.
I nästa del får eleverna bygga egna entreprenörer. Lite
senare får eleverna presentera sina olika entreprenörer
I fem avsnitt får eleverna lära känna sig själva och sina
för varandra med några beskrivande meningar.
egna entreprenöriella kompetenser. Tror ni att alla kan
bli entreprenörer frågar läraren Rebecca Johansson som
Om vi skulle skapa en Super-entreprenör tillsammans
en inledning.
som avslutning – vad behöver den personen?
- Alla har inte de här förmågorna men alla kan arbeta
på dem.
- Kunna ta ansvar och samarbeta med andra.
- Vara väldigt smart.
- Svagheter kan vändas till styrkor.
Du hittar tilläggsaktiviteten It´s my future på vår webb i inloggat läge.
Det finns en lärarhandledning till It´s my future för dig som leder elevernas arbete.
Kontakta Malin Blomqvist på UF-kontoret i Jönköping om du har frågor.
ufjkpg