program - Intressentföreningen för processäkerhet

IPS
2017-02-09
INTRESSENTFÖRENINGEN
FÖR PROCESSÄKERHET
Årsmöte och seminarium om entreprenadsäkerhet m.m.
Onsdagen den 15 mars 2016
Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm (nära Centralstationen)
Preliminärt program
9.30 – 10.00
Samling och fika
10.00 – 10.10
Inledning
Mats Lindgren, IPS
10.10 – 10.30
Information om pågående IPS-projekt:
Placering och dimensionering av
bemannade byggnader med avseende på
gasmolnsexplosion utomhus.
Blenda Weibull,
Weibullkonsult
10.30 – 11.30
Presentation av IPS nya handledning om
Entreprenadsäkerhet. Metodik och verktyg
för undvikande av processrelaterade
olyckor i samband med anlitande av
upphandling, planering, genomförande
och avslutning av entreprenadarbeten.
Christian Bjursten Carlsson,
Tapora System Safety
11.30 – 12.30
Lunch
12.30 – 13.15
Säkerhets-/arbetsmiljösamordnarens
perspektiv: Samverkan, information,
utbildning, kontroll och uppföljning.
Hantering av underentreprenörer.
Peter Kemi,
Säkerhetskultur AB
13.15 – 14.00
Entreprenörens perspektiv: Så arbetar vi
med säkerhet och kvalitet. Krav och
förväntningar på uppdragsgivarna. Några
bra och några mindre bra exempel.
Henrik Teiffel,
Bilfinger Industrial Services.
14.00 – 14.30
Industrial Maintenance Performance
Analysis Routine (”IMPART”).
Presentation av examensarbete vid LTH
samt utdelning av IPS pris för bästa
examensarbete.
Oscar Lindén,
ÅF Infrastructure
14.30 – 15.00
Eftermiddagsfika
15.00 – 17.00
IPS årsmöte
Medlemmar
Seminariet arrangeras av IPS. Obligatorisk föranmälan via vår hemsida www.ips.se senast
den 1 mars 2016. Man kan delta i enbart seminariet, enbart årsmötet, eller bådadera. De
Adress
Tel
IPS
0736 336027
Rönngatan 12
426 77 Västra Frölunda
E-post
Hemsida
[email protected]
www.ips.se
IPS
INTRESSENTFÖRENINGEN
FÖR PROCESSÄKERHET
som ska delta enbart i årsmötet bör komma senast kl 14.00. För medlemsföretagens
anställda utgår ingen avgift. Även icke medlemmar är välkomna till seminariedelen, men mot
en avgift. Kontakta i så fall [email protected]
Eventuellt förhinder meddelas till: [email protected] Observera att anmälan till
seminariet är bindande efter den 1 mars.
Hur kommer man dit?
Klara konferens ligger på Vattugatan 6, ca 5 min gångväg från Stockholm C. Se karta
nedan.
Adress
Tel
IPS
0736 336027
Rönngatan 12
426 77 Västra Frölunda
E-post
Hemsida
[email protected]
www.ips.se