Kurskallelse - Ålands Brand

FINLANDS SVENSKA BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.
ÅLANDS BRAND OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.
KURSKALLELSE
FSB och Ålands Brand- och Räddningsförbund anordnar kursen i
Räddningsarbete
Kurstiden: 04.03-18.03 2017.
Kursplats: Västra Saltvik FBK.
Till kursen antas 15 deltagare.
Kurskostnad: 200,00 €/pers.
Kursens längd: 20 timmar.
Krav för antagning till kursen är genomförd kurs i släckningsarbete
Har du frågor om kursen, kontakta:
Kursledare Alex Eriksson tel: 04573613026
Anmälningarna skall vara mig tillhanda senast den 27.02.2017
Anmälningarna skickas till:
Tove Jansson
Södragatan 20
22100 Mariehamn
Eller epost: [email protected]
Ni som anmäler var noga med att fylla i prioriteringen om ni anmäler flera från er kår.
Tove Jansson
Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.
Tfn: +358 (0)405398110
E-post: [email protected]
Hemsida: www.brandkar.aland.fi