Inbjudan

Lean Effektiv administration & tjänsteprocesser
Målgrupp:
Ni som vill veta mer om Lean inom andra områden än just produktion.
Syfte/mål
Lär dig vad de grundläggande termerna i Lean innebär för dig som inte jobbar med produktion. Du som är
Planerare, Handläggare, Inköpare, Projektledare, Sjuksköterska, Produktutvecklare eller vad?
Övningen beskriver grovt vad Lean är inom ”administration” och ”tjänsteprocesser” men vi kommer även
att beröra vad Lean inte är …
Ilenios upplevelsebaserade utbildningar visar dig på ett pedagogiskt sätt hur ämnet kan beröra och
påverka just dig.
Innehåll:
Lean började med produktion men får nu genombrott i område efter område
och det är nu svårare att hitta något område där det inte passar. Ilenio
beskriver Lean som tre vågor.
Första vågen berörde produktion
Andra vågen berör administration och tjänsteprocesser
Tredje vågen berör utveckling av nya produkter och tjänster
Denna övning fokuserar främst på andra och tredje vågen. Vi inleder med
Ilenios dockövning för att sedan resonera om termerna i alla administrativa sammanhang. Vi avrundar
med det allra hetaste just nu - synen på utveckling av nya produkter och tjänster. Välkommen!
Föreläsare: Kristian Fohlin-Svensson, Ilenio AB
Anmälan:
[email protected] (MAX 20 personer – Först till kvarn)
Anmälan senast: 2 februari 2017 till [email protected]
Plats:
När:
Pris:
DS SMITH PACKAGING & DISPLAY, Koppargatan 28, 60223 Norrköping
8 februari 2017 kl 16:00-20:00
300 SEK exkl moms för medlemmar, 800 SEK exkl moms för icke-medlemmar
(inkl 1 års medlemskap till ett värde av 250kr)
100 SEK för studerande- eller pensionärsmedlemmar, 300 SEK för övriga studerande eller
pensionärer (inkl 1 års medlemskap till ett värde av 100 SEK)
Välkomna!
Vid ev avanmälan senare än 3 dagar före kurstillfället förbehåller vi oss rätten att debitera full betalning.