Program – Framtidens landsbygd

Program – Framtidens landsbygd
12.45 Välkommen och inledning. (den videosända delen inleds klockan 13:00)
13:00 Inledning av programledare Tommy Nilsson och ordförande för Landsbygdsnätverkets styrgrupp,
Peter Melin.
Landsbygdsminister Sven Erik Bucht – om regeringens avsikter med förslagen från landsbygdskommittén.
Reflektion i bikupor*.
13:20 Johan Persson, ordförande för den parlamentariska landsbygdskommittén, presenterar
slutbetänkandet.
Reflektion i bikupor och frågestund*.
14:20 Erik Westholm, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet, delger sina tankar om framtidens landsbygd.
Reflektion i bikupor och frågestund*.
15:15 Peter Melin, ordförande Landsbygdsnätverkets styrgrupp, avslutar den videosända delen.
* I fokus för denna nätverksträff är den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag. Därför ges under
programmet tillfälle att samtala i minigrupper (bikupor) om det man hört. Under hela programmet kan
man ställa frågor till de tre talarna via en App som heter Mentimeter från mobil eller läsplatta. En
redaktion sammanställer frågorna kontinuerligt under sändningen och väljer ut de frågor som tycks vara av
störst intresse. Dessa frågor kommer dels att ställas av programledaren, dels kommer vi att anropa olika
frågeställare för att få frågorna ställda live (tre frågor i taget). Frågor kommer även att besvaras efter
nätverksträffen via Landsbygdsnätverkets hemsida.
Plats: Öster Malma
https://jagareforbundet.se/oster-malma/
Mer information och länkar till lokala arrangörer finner du på:
www.landsbygdsnatverket.se/natverkstraffen
Länk till webbnyhet med information om slutbetänkandet från landsbygdskommittén:
www.landsbygdsnatverket.se/landsbygdskommitten