Avdelningschef

Avdelningschef
Avdelningen för infrastruktur (Infra) är en av tretton avdelningar inom
universitetsadministrationen vid SLU. Infra tillhandahåller lokaler och service
samt ansvarar också för säkerhets- och miljöfrågor vid universitetet. Infra
bedriver verksamhet på fyra orter, har ca 130 medarbetare och omsätter ca
100 Mkr.
Arbetsuppgifter: Ditt uppdrag är att leda och utveckla verksamheten vid
avdelningen för infrastruktur. Du har fullt verksamhets-, personal- och
budgetansvar. Du är placerad i Uppsala men har personal på fyra orter
runtom i Sverige. Till din hjälp har du en egen stabsfunktion, avdelningens
ledningsgrupp samt stöd från experter inom övriga
universitetsadministrationen. Du ingår i universitetsadministrationens
chefsgrupp och rapporterar direkt till universitetsdirektören.
Du förväntas vara en synlig och tydlig ledare som skapar engagemang bland
dina medarbetare och leder verksamheten mot uppsatta mål. Avdelningen
arbetar utifrån ett facility managementperspektiv där lokaler och många
servicetjänster knyts samman i ett helhetskoncept, som du förväntas utveckla
vidare. Avdelningen har också ansvar att utifrån gällande myndighetskrav
hantera frågor inom säkerhets- och miljöområdet. En mycket viktig uppgift är
att utveckla kontakter med företrädare för fakulteter och institutioner för att
effektivt fånga upp utbildnings- och forskningsverksamhetens behov inom
avdelningens verksamhetsområden.
Kvalifikationer: Du som söker har flerårig chefs- och ledarerfarenhet från
den typ av verksamhet som bedrivs vid avdelningen, gärna från en större
organisation. Erfarenhet från offentlig sektor är särskilt meriterande, liksom
erfarenhet från större kunskapsorganisation. Vi förutsätter att du har relevant
utbildning på högskolenivå eller motsvarande kunskaper som vi bedömer
likvärdiga.
Du är en serviceinriktad person och en skicklig organisatör som förmår att
strukturera avdelningens verksamhet och service. Du har förmåga att tänka
långsiktigt och strategiskt samtidigt som du har fokus på att åstadkomma
konkreta resultat. Du har god samarbetsförmåga, mycket god kommunikativ
förmåga och ett förhållningssätt som präglas av lyhördhet gentemot såväl
medarbetare som företrädare för fakulteter och institutioner. Vi kommer att
lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Sveriges lantbruksuniversitet
utvecklar kunskapen om de
biologiska naturresurserna, och hur
vi kan förvalta och utnyttja dem på
ett hållbart sätt. Detta sker genom
utbildning, forskning och
miljöanalys, i nära samverkan med
näring och samhälle. SLU är ett
internationellt och
forskningsintensivt universitet, men
erbjuder också unika utbildningar
som agronom, veterinär,
jägmästare, miljöekonom och
landskapsarkitekt.
SLU har drygt 3000 medarbetare,
5000 studenter och
forskarstuderande och en
omsättning på över tre miljarder
kronor. Universitetet satsar på
attraktiva miljöer på sina
campusområden i Alnarp, Umeå
och Uppsala.
www.slu.se
SLU:s värdegrund
Ledar- och medarbetarskap
Policy för chefsuppdrag
Mer information:
Martin Melkersson
Universitetsdirektör
018-671370, 072-5441370
[email protected]
Placering: Uppsala
Anställningsform: Tills vidare.
SLU tillämpar provanställning.
Omfattning: 100%
Fackliga företrädare:
Saco-S föreningen SLU, SACO
+46 (0)18 67 10 85
Tillträde: enligt ö.k.
Ansökan: Välkommen med din ansökan märkt med Ref nr: SLU ua
221/2017.
Ansökan ska ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070,750 07 Uppsala
eller [email protected] senast den 8 februari 2017.
SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Linda Thörnström , SEKO
+46 (0)18 67 10 57
Lotta Olsson, ST
+46 (0)18 67 15 36