Inbjudan som pdf MT4H Vinterturne Umeå 7 Feb

INBJUDAN
MedTech4Health Vinterturné - 7 februari i Umeå
Datum: 7 februari 2017, 13:00-16:00
Plats: Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Hörsal D (Unod T9)
Välkommen till en inspirerande eftermiddag
Medtech4Health är ett nationellt Vinnova-finansierat Strategiskt Innovationsprogram som startade
2016. Programmet skall placera Sverige i en internationell topposition inom medicinteknikområdet
och bidra till förbättringar för patienter samt hälso- och sjukvården samtidigt som det leder till
industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige. Medtech4Health samlar aktörer inom vård
och omsorg, industri samt akademi för att skapa ett innovationssystem för medicinsk teknik. Med
fokus på patienten stödjer Medtech4Health initiativ och projekt inom näringsliv, hälso- och sjukvård
och akademin där flera av dessa aktörer ingår.
Preliminärt program
13:00
13:10
13:20
Inledning
Presentation av innovationsprogrammet MedTech4Health
Pågående MT4H-projekt inom norra regionen
Ronnie Lundström
Reidar Gårdebäck
- Utrustning och metod för upptäckt av prostatacancer i kirurgiska marginalen
Olof Lindahl, VLL
- Innovativt system för mätning av gångförmåga i den kliniska vardagen
Nina Sundström, VLL
14:00
14:20
15:00
Öppna och kommande aktiviteter och utlysningar
Paus med fika
Fortsättning - pågående MT4H-projekt inom norra regionen
- Fickultraljud för innovativ hjärtsviktsdiagnostik
- Reducering av lufmikroembolier vid hemodialys
15:40
16:00
Sammanfattande diskussion och frågestund
Avslut
Reidar Gårdebäck
Gunnar Nilsson, JLL
Per Jonsson, VLL
Ronnie Lundström/Reidar Gårdebäck
Under eftermiddagen kommer du att få en god inblick i innovationsprogrammet MedTech4Health,
aktuella utlysningar, kriterier och krav för ansökan samt hur den ska utformas, presentation av några
pågående projekt, viktiga datum mm. Vi bjuder givetvis på fika och gott om tid att ställa frågor. Läs
gärna mer om utlysningarna på medtech4health.se
Frågor / Anmälan:
Ronnie Lundström, CMTF, Umeå Universitet
[email protected]
070-3055040
CMTF – Nod för norra Sverige inom MedTech4Health
Genom Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, vill Umeå universitet och Luleå tekniska universitet
vara med och leda den snabba utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsfältet Medicinsk teknik. Detta
genom att samordna och förstärka excellent forskning i norra Sverige. Samverkan sker med bl.a. landstingen i
Norr- och Västerbotten samt med näringslivet. Slutmålet är metoder, produkter och tjänster för effektivare, bättre
och säkrare hälsovård. Läs mer om CMTF på cmtf.umu.se.