7-9 juni 2017 Gruppledarutbildning barn som

Utväg Skaraborg bjuder in till
Utbildning för att leda grupper för barn som upplevt våld samt parallell föräldragrupp
Utväg Skaraborg har bedrivit gruppverksamhet för barn som upplevt våld i sin familj sedan 1997.
Modellen för gruppverksamheten har ständigt utvecklats och utvärderats och har därefter
manualbaserats. Utväg Skaraborg har sedan 2011 erbjudit tredagars utbildning för att kunna tillämpa
modellen.
Tid:
Utbildningen äger rum mellan 7-9 juni 2017
Dag 1. Kl. 10.00–16.00
Dag 2. Kl. 09.00-16.00
Dag 3. Kl. 09.00-15.00
Plats:
Utväg Skaraborg, Storgatan 20, Skövde. Våra lokaler ligger på andra våningen och nås
via dörren på markplan mellan Teliabutiken och Lloyds apotek.
Innehåll:
Under utbildningsdagarna varvas teori och praktik. Fokus ligger på gruppsessionernas
teman (våld, konsekvenser av våld, Känslor, sinnen, min familj, strategier), gruppens
struktur, bedömningskriterier samt det konkreta genomförandet av gruppen.
Den första utbildningsdagen är gemensam med dem som går utbildning i
gruppverksamhet för kvinnor som upplevt våld i nära relation.
Deltagare:
Personal som arbetar eller avser arbeta med gruppverksamhet för barn som upplevt
våld i sin familj. Lämplig grundutbildning är psykolog, socionom eller liknande med
grundläggande kunskap om våld i nära relation.
Avgift:
12 000: - exkl. moms. I avgiften ingår fika, lunch, skriftlig manual och ett
handledningstillfälle efter genomförd utbildning. Eventuella kostnader för resa och logi
står deltagaren själv för. Vi rekommenderar Scandic Billingen och Hotell Majoren i
Skövde då tidigare deltagare varit nöjda med dessa.
Anmälan:
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag vilken är 28 april 2017. Anmälan görs
till [email protected] med uppgifter om namn, befattning, arbetsplats,
faktureringsuppgifter och organisationsnr. Utväg Skaraborg förbinder sig att
genomföra utbildningen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås.
Ange även ev. allergier vid anmälan.
Varmt Välkomna!