Medför försäkringsbilden (t.ex. självrisken) att kunden är

•
•
•
•
Vilka är vi?
• Administrativa enheten
– 1 koordinator
– 6 administratörer
•
•
•
•
•
Granskar ärenden
Fakturering och fakturafrågor
Frågor om rapportering
Frågor om Ophelia
Kontaktuppgifter till försäkringsbolag och SOS
Kontaktuppgifter till oss
• [email protected]
• 08-588 475 50
• http://www.rvr.nu/om_oss/kontakta_oss
– För kontaktuppgifter till specifik person
Ophelia
• Core, Daedalos och Ophelia
• Restvärdeledare rapporterar via Ophelia
• Användare
– Restvärdeledare
– Räddningstjänst
– Avtalsparter
– Trafikverket
Ophelia
Informationen i rapporterna
•
•
•
•
Kontaktuppgifter till restvärdeledaren
Vilka personer som kontaktats
Vilka beställningar som gjorts
Foton – Vi strävar efter att det alltid ska finnas med
bilder när restvärdeledarna varit på skadeplatsen.
– Vid telefonkonsultation kan bilder finnas om
räddningstjänsten har möjlighet att fotografera.
• Avvikelser och reflektioner som kan vara av vikt för
försäkringsbolagen
Hur nå rapporter
• http://www.rvr.nu/avtalsparter/logga-in
Kostnadsfördelning
• Då flera försäkringsbolag berörs i en skada (inte
antalet objekt) fördelar Brandskyddsföreningen
Restvärderäddning kostnaderna enligt principen lika
delar.
• Om det är två försäkringsbolag blir fördelningen
50/50, vid tre försäkringsbolag 1/3 vardera.
• Det skickas separata fakturor till respektive
försäkringsbolag.
Skada under självrisk
”Medför försäkringsbilden (t.ex. självrisken) att kunden
är betalningsansvarig för restvärderäddningsåtgärden
ska bolaget, efter betalning av fakturan, reglera
ärendet med sin kund”
Detta innebär att Brandskyddsföreningen
Restvärderäddning ska fakturera aktuellt
försäkringsbolag enligt gällande prislista oavsett
självrisk och utebliven skadeanmälan.
Faktura direkt till kund
• Inga fakturor direkt till kund ifrån oss
• Om ni vill vidarefakturera er kund, lägg vår faktura
som bilaga med informationsbrev.
Två fakturor
• Både räddningstjänst och restvärdeledare på
plats
• Rapporteras in vid olika tidpunkter
• Hur skilja dem åt?
R-uppdrag
A-uppdrag
Skadenummer på fakturor
Om restvärdeledarna inte får skadenummer
eller försäkringsnummer vid kontakt med
försäkringsbolagen kan vi tyvärr inte skriva det
på fakturan.
Tack!
Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte
att kontakta oss.
http://utbildning.brandskyddsbanken.se/rvrfor/
utbildning