Träna med Idla - FÖRENINGEN IDLA

Bra att veta:
ANMÄLAN Ny medlem anmäler sig via www.idla.se/anmalanvarterminen.
MEDLEMSAVGIFT För att träna med oss måste man vara medlem i
Föreningen Idla. Medlemsavgiften betalas tillsammans med terminsavgiften. Medlemsavgiften är 200 kr för deltagare i Uppvisningsgruppen
och i vuxengrupp.
BETALNING Terminsavgift och medlemsavgift betalas till plusgiro
50 94 55–2.
RABATTER Den som önskar delta i två eller fler grupper betalar fullt pris
på den högsta avgiften och 50 % på övriga.
DROP IN Vuxna medlemmar som inte vill binda sig för en hel termin
betalar kontant inför träningen. Kostnaden är 80 kr för 45 minuters
träning, 100 kr för 55 minuters träning och 150 kr för 1,5 timmes träning.
Terminen börjar den 9 januari.
Lördagsgruppen på GIH hålls på söndagar kl 9.30 den 15, 29 januari,
5 februari och 9 april. Uppvisningsgruppen och torsdagsgrupperna har
uppehåll vecka 9 och vecka 15. GIH-grupperna har uppehåll vecka 15.
Måndagsgrupperna har uppehåll den 17 april.
Terminen är förlängd för torsdagsgruppen 13.00 till den 18 maj (=17 ggr)
och för tisdagsgrupperna 17.00 till 16 maj (=18 ggr). Uppvisningsgruppen
tränar 13 ggr. Övriga grupper tränar 15 ggr.
Terminen
startar den
9 januari!
Du får ta igen missat träningstillfälle med träning i annan grupp under
samma termin.
Reserveration för eventuella schemaändringar.
IDLA
Välkommen till vårens träning!
TRÄNING FÖR BARN OCH VUXNA
IDLA
TRÄNING FÖR
BARN OCH VUXNA
KONTAKT:
Inga-Maria Bergkvist, Kursadministratör
Tfn. 08-510 515 38, [email protected]
Plusgiro 50 94 55–2
www.idla.se
IDLA
TRÄNING FÖR
BARN OCH VUXNA
IDLA
TRÄNING FÖR
BARN OCH VUXNA
Träna med Idla
TRÄNING FÖR BARN OCH VUXNA
Träna med Idla!
Idla är för dig som tycker om rytmisk rörelseträning till utvald musik.
Träningen är allsidig med stor vikt på funktionella, naturliga rörelser bl.a.
gång och löpning. Vi tränar både med och utan boll.Träningen inriktas på
de fem fysiska grundegenskaperna rörlighet, koordination, styrka, snabbhet
och uthållighet med syftet att uppnå fysiskt och psykiskt välbefinnande och
estetisk upplevelse. Du tränar tillsammans med andra efter din egen förmåga.
KUNGSHOLMENS GRUNDSKOLA S:t Göransgatan 75, Fridhemsplan
Tisdag
Uppvisningsgrupp
18.30-20.25
Johanna Leback
Karin Törngren
850 kr
IMMANUELSKYRKAN Kungstensgatan 17, Norrmalm
Måndag
14.05-14.50
Grund 1/Seniorer
Ulla-Stina Mannhagen
850 kr
Måndag 15.00-15.55
Fortsättning 1/Seniorer
Ulla-Stina Mannhagen
1000 kr
Torsdag
13.00-13.55
Fortsättning 2/Kvinnor
Margareta Ardell m fl
1130 kr
Torsdag
14.00-14.55
Fortsättning 3/Kvinnor
Margareta Österlund
1000 kr
GIH GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Lidingövägen 1, Östermalm
Agneta Sundquist
GRUND 1/SENIORER Med Idlas grundrörelser, med och utan boll, övar
man upp sin kroppskänsla och tränar de fysiska grundegenskaperna med
betoning på koordination och rörlighet. Träningen anpassas efter ålder och
skicklighetsnivå. Det är aldrig för sent att börja träna men alltid för tidigt
att sluta.
FORTSÄTTNING 1/SENIORER Allsidig träning av grundegenskaperna med
betoning på koordination och rörlighet samt Idlarörelser och koreografier
– allt anpassat efter ålder och skicklighetsnivå.
GRUND 2/KVINNOR Allsidig träning med Idlas grundrörelser och de fysiska
grundegenskaperna samt kortare rörelseföljder. Tempo och nivå är något
högre än i grund 1.
Tisdag
17.00-17.55
Grund 2/Kvinnor
Tisdag 18.00-19.25
Avancerad/Kvinnor
Margareta Österlund
1450 kr
FORTSÄTTNING 2 OCH 3/KVINNOR Allsidig träning med fler Idlarörelser och
koreografier anpassade till deltagarnas skicklighetsnivå och med fokus på
att utveckla deltagarnas rörelsekvalité.
Lördag
9.30-10.55
Fortsättning 3/Kvinnor
Kerstin Wendell
1450 kr
AVANCERAD Allsidig träning med betoning på avancerade Idlakoreografier
och god rörelsekvalitet.
Tisdag
17.00-17.55
Män
Lennart Sundquist
1200 kr
Om Idlas träningsgrupper:
1200 kr
MÄN Allsidig träning av rörlighet, koordination, styrka, snabbhet och
uthållighet. Vanliga redskap är basketbollar, hopprep och gymnastikbänkar.
Musik väljs så att den passar rytmiskt till övningarna.