Länk till PM - Skidresultat.se

PM 1
Kalhyttepremiären 2017
Söndagen den 5 feb kl 10.00
Kalhyttans skidstadion
Klasser:
Starttider:
H/D 7 - 8
1.0 km Klassiskt, ej tidtagning
H/D 9 - 10
2,0 km Klassiskt
H/D 11 - 12
4,0 km Skiathlon Klassisk-/Fri stil
H/D 13 - 14
4,0 km Skiathlon Klassisk-/Fri stil
H/D 15 – 16
8,0 km Skiathlon Klassisk-/Fri stil
D 17 – 18/D 19 - 20
8,0 km Skiathlon Klassisk-/Fri stil
H 17 – 18/H 19 - 20
12 km Skiathlon Klassisk-/Fri stil
H/D 21
12 km Skiathlon Klassisk-/Fri stil
Gemensam start klassvis, intervallstart 7-10 år.
D/H 7 - 8
D/H 9 - 10
D/H 11 - 12
D/H 13 - 14
D/H 15 – 16
D/H 17 – 18
D/H 19 - 20
D/H 21
10 00
10 15 samt 10 30
11 00 samt 11 30
12 00 samt 12 30
12 55 samt 13 35
14 15
14 15
14 15
Skidbyte:
Obligatoriskt efter klassisk teknik i depåbox inne på
stadion. Inga mattor finns i depåboxen. Inga föräldrar
vid skidbytet utan enbart funktionärer.
Startlistor:
Läggs upp på klubbens hemsida den 3/2och i samband
med nummerlappsutlämning på Kalhyttans skidstadion.
Nummerlappar:
Utlämnas föreningsvis på tävlingsexpeditionen på
Kalhyttans skidstadion från kl. 09.00. Uthämtade ej
använda nummerlappar återlämnas till sekretariatet.
Nummerlapp som inte återlämnas, debiteras föreningen
med 500 kr. 1, 2 och 3 placerade i SnowTeamCup åker i
speciella nummervästar.
Strykningar:
Strykningar skall vara sekretariatet tillhanda så fort som
möjligt för att underlätta administrationen.
Avbruten tävling: Tävlande måste omedelbart meddela sekretariatet och
lämna in nummerlappen om han/hon har brutit tävlingen.
Banor:
2 km banor, en för klassiskt samt en för fristil (H/D7-8:
1 km bana). Varje tävlande ansvarar för att före start
känna till bansträckning och var varvning och målgång
sker.
Lagledarmöte:
Kl. 09 15 utanför stadionbyggnaden.
Uppvärmning:
Undanbedes i tävlingsspåren
Vallning:
”Viktig information till samtliga tävlande i HD13-16
klasserna. Skidtinget i Värmland har för säsongen
2016/17 bestämt att det endast är tillåtet att använda
LF produkter på glidytorna. Detta gäller samtliga
tävlingar inom distriktet, där Kalhyttepremiären är en av
dessa”
Vätska/nummerlapp: Varm dryck finns efter målgång. Där lämnas även
nummerlappar efter avslutad tävling.
Sjukvård:
Sjuksköterska finns på tävlingsområdet.
Parkering:
Enligt skyltar och vakters anvisning.
Omklädning/dusch: Finns vid start- o målplatsen.
Resultatlistor:
Anslås efter avslutad tävling på anslagstavlan i anslutning
till Stadionbyggnaden. Listorna läggs även ut på hemsidan.
Protester:
Senast 15 min. efter sista målgång i respektive klass.
Tävlingsjury:
Tävlingsledare, Lars Svartnäs, 070-330 02 78. Bitr.
tävlingsledare, Susanne Nilsson samt banchef Lennart
Dahlgren.
Prisutdelning:
Prisutdelning sker fortlöpande vid servicebyggnaden,
utrop görs av speakern. Deltagar pris till alla som fullföljt
i ungdomsklasserna.
Försäljning:
Korv och fika finns till försäljning i servicebyggnaden.
Tävlingsregler:
Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. Tävlande
deltar på egen risk.
Välkomna!