Registrering grundutrustning

Registreringsunderlag Grundutrustning
Nyanskaffning
Ändrad placering
Registrering datum/ sign:
Mölndals stads ID nr:
Apparatslag:
2017-03-17 Enhet Hjälpmedel
Fabrikat/ leverantör:
Modell:
Serienummer:
Inköpsår:
Garantitid t om:
Stöd och service Grundutrustning Servicetekniker tel 3152334
Placering Enhet / boende, avd, lgh nr:
Senast utförd besiktning:
Övrigt:
Faxas till Enhet Hjälpmedel 278470
Skrotad
Inköpsdatum: