Folder Bowla Mera

Här kan ni som förening, SDF, hall eller annan
avsändare, lägga in information om just er verksamhet,
era aktiviteter eller en helt valfri text.
Vill ni ha hjälp att lägga in bilder eller en logga så kan
ni maila till [email protected]
Bowling för alla – Vi arbetar
tillsammans för att flera ska bowla
mera inom Bowlingsporten.
Vill du veta mer?
mejla till: [email protected]
eller läs mer på: www.swebowl.se
Bowla
mera
Bowla mera
Alla kan spela. Över 500 000 spelar bowling
Parabowling
Om bowlingsporten
regel­­bundet varje år i våra bowling­hallar.
Parabowling utövas till största delen av personer med intellektuell funktionsnedsättning,
men förhoppningen är att allt fler personer
med någon annan form av funktionsnedsättning ska ansluta sig till vår verksamhet. Vi
har ett stort utbud gällande tävlingar och det
finns föreningar i hela Sverige.
Bowlingsporten kom till Sverige 1909 då den
första bowlinghallen öppnade. I dag finns
cirka 17 000 licenserade bowlare, fördelade
på cirka 780 föreningar.
Det finns tävlingar för alla på alla nivåer.
Sverige en av världens ledande länder inom
bowlingens utveckling!
Fråga någon i din lokala bowlinghall vad som
erbjuds gällande nybörjarkurser, rookieligor,
föreningar, ungdomsverksamhet, pensionärsbowling, parabowling med mera. Mer information på www.swebowl.se.
Det finns klot att låna i hallen, det bästa är ett
eget klot, med borrade hål efter dina fingrar.
Sök efter din närmaste klotshop på
www.svenskbowling.se.
Bowling för alla
Alla har rätt att vara med! Ålder, kön, nationalitet, utseende, religion, samhällsgrupp, sexu­ell
läggning, fysisk styrka, snabbhet, funktionsnedsättning eller annat utgör inte något hinder
för att delta i våra verksamheter.
Läs mer på www.swebowl.se.
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Utbudet ska täcka samtliga nivåer
i en individs utveckling. För att uppnå detta
ska vi samverka på alla nivåer. Det ska finnas
möjlighet att ”klättra” i svårighetsgrad i både
tränings- och tävlingsverksamhet, från knatteskola till landslagsuppdrag.
För att få spela i sanktionerat serie- och tävlingsspel behöver du bli medlem i en förening
och ha en bowlinglicens. I alla licenser ingår
en olycksfallsförsäkring som gäller under deltagande i tävling, match, uppvisning eller organiserad träning i bowling.
Bowlinglicens A berättigar till deltagande i
allt av SvBF eller SDF sanktionerat tävlingsoch seriespel.
Bowlinglicens B berättigar till deltagande i
distriktsserier och individuella tävlingar med
en värdesumma av max 10 000 kronor.
Tävlingslicens T berättigar till deltagande i
individuella tävlingar.
Parabehörighet går att söka för samtliga
licens­former.
Läs mer om tävlings- och seriebowling på
www.swebowl.se.
Vi arbetar för att flera
ska bowla mera
SBHF Bowlingföretagarna är en intresseorganisation för Sveriges bowlingföretagare med
över 230 medlemsföretag. Du kan läsa mer
om våra bowlinganläggningar och hitta din
närmaste medlemshall på
www.svenskbowling.se.