Inbjudan - Resultatservice

STÄRKESMARKSRUNDAN 2017
4 Februari 2017
INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER
Nationellt rally som ingår i Övre Norra Bilsportförbundets DM/FM-serie Tävlingen anordnas i full
överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, ÖNBF:s- DM/FMreglemente 2017, samt denna inbjudan och tilläggsregler samt tillkommande PM.
ARRANGÖR: Umeå Automobilklubb, Box 210, 901 05 UMEÅ
Organisationskommitté:
Jan Hellqvist, Sven Isaksson, Lars Isaksson, Paul Strandgren,Gary Oskarsson
TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare
Bitr. tävlingsledare
Tävlingssekreterare
Paul Strandgren
070-6246160
Vakant (meddelas i PM)
Magnus Jälmbrant 070-644 16 17
Miljöchef
Banchef
Teknisk chef
Samuel Nielssen
Sven Isaksson
Lars Isaksson
070-6957035
Säkerhetschef
Gary Oscarsson
070-2065262
DOMARJURY
Domareordförande
Leif Sjöström
070-6141142
ÖVRIGA
Teknisk kontrollant
Ola Åkerström
070-529 92 02
070-676 29 20
TÄVLINGENS ART
Nationell tävling enligt ÖNBF:s DM/FM-bestämmelser 2017 .
Tävlingen omfattar ca: 80 km totalt, varav ca: 30 km SS .
Tävlingen körs efter Roadbook. På tävlingen finns 1 st. serviceplats. Internationella skyltar. Pilning sker enligt
SBF:s nationella reglemente RY 4.2.2T., Startmellanrum 1 min.
Arrangörs noter kommer att tillhandahållas (Mikro) . Ange i anmälan om ni önskar siffer/beskr noter. Maxpris
noter 400:- (slutpris i PM)
OBS! Rekognosering ej tillåten
TÄVLINGENS PLATS
Start och målplats, tävlingens HQ, administrativ incheckning är förlagt till Bygdegården
Stärkesmark, Vännäs. Pilat från E 12 Tväråbäck
Den officiella anslagstavlan finns vid HQ.
Förbesiktning sker vid Startplatsen, Stärkesmark,
B-besiktning
TIDSPLAN
Rallyts officiella tävlingstid finns angiven vid HQ. Fröken ur gäller. Tel.
90 510
Söndag
Lördag
2017-01-30
2017-02-04
kl. 18,00
kl. 09,00
kl. 09,00-10,30
kl. 09:00-11,15
kl. 11:30
kl 12:00
Sista anmälningsdag
Banan offentliggörs
Administrativ incheckning öppen vid HQ.
Teknisk kontroll
Startlista anslås vid HQ
Första start HQ
ANMÄLAN
Anmälan ske via www.resultatservice.se
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörande
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet,
oavsett mediaform offentligöra namnuppgifterna
ÅTERBUD & EFTERANMÄLAN
Återbud skall anmälas till Paul Strandgren 070-6246160 eller till www.resultatservice.se
DELTAGARE OCH GALLRING
Förare med svensk/internationell licens samt utländsk förare med EU-licens äger rätt att tävla. Licensen skall
vara giltig.
STARTORDNING
ÖNBF Classic / Appendix K / A-förare 2 wd / A-förare 4 wd / A-förare VOC Mekonomen / A-förare Rally
Standard / B-förare 2 wd / B-förare 4 wd / B-förare VOC Mekonomen / B-förare Rally Standrad / C-förare
2 wd / C-förare 4 wd / C-förare VOC Mekonomen / C-förare Rally Standard / Ungdomsrally / Debut
DELTAGANDE BILAR
Enligt ÖNBF:s DM/FM-reglemente 2017.
Ungdomsrally / ÖNBF-Classic (Ekonomi -82 / VOC 240 B 23 -86) / Appendix K / Rally Standard (Grp F
övriga, Grp F FWD, Grp E, R1, Grp N -1400) / VOC Mekonomen (Grp F RWD, VOC Mekonomen) / Grp
A,N,H,NS 2 wd / WRC, Grp A,N,H,NS 4 wd.
TÄVLINGSAVGIFT
Ungdomsrally
ÖNBF-classic
Appendix K
Rally Standard, VOC Mekonomen
Grp A,N,H,NS
25 år1000:1000:1000:1000:-
-25 år (*ÖNBF-förare)
Fri
500:500:500:500:-
Notavgift (max.slutpris i PM)
400:-
400:-
* Förare tävlande för klubbar inom Övre Norra Bilsportförbundet som till och med kalenderåret 2017
fyller 25 år (födda 1992 eller senare) betalar halv tävlingsavgift. Förare från BD-län betalar 200:- i
tävlingsavgift. dock ej reducerad notavgift.
Efteranmälningsavgift 300:Efteranmälda är ej garanterade noter
Förare som lämnar återbud efter anmälningstidens utgång är skyldig att erlägga avgift för beställda
noter (faktura skickas)
Förare med reducerad startavgift från SBF eller ÖNBF erlägger notavgift
Tävlingsavgifter betalas tävlingsdagen.
REKLAM
Arrangören förbehåller sig rätten att enl. SBF:s reglemente anbringa reklam på de tävlandes bilar enligt RY. 8.6T
LAGTÄVLING
Lagtävling förekommer ej.
DÄCK
Däck & dubb enligt SBF:s reg.lista för vintersäsongen 2016/2017 är tillåtna.
AVLYSNING
Tävlingsledningen förbehåller sig rätt, att i samråd med Domarordf. avlysa tävlingen vid förbud från
markägare, myndigheter eller fall av force majure, eller ifall antal anmälda vid anmälningstidens utgång,
understiger 20 st.
SERVICE, MILJÖ, TANKNING
Servicebestämmelser ska följas. Max 1 st. servicebil per startande tillåts Miljöföreskrifter enligt gemensamma
bestämmelser G 2. SBF:s miljökodex ska följas. All försäljning på serviceplats skall godkännas av
tävlingsledningen
FILM- OCH VIDEORÄTTIGHETER Tillhör Svenska Bilsportförbundet.
Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska
Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte
utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren..
Tävlingen är miljöcertifierad.
Hamburgare & Fika finns på tävlingsplatsen . Stärkesmarks byaförening bjuder på kaffe under dagen .
Umeå AK hälsar er välkomna till en trevlig rallydag !