Tävlingsläger För 500 kronor per person erbjuds övernattning på