Klicka och läs mer här

Fredag 24 februari 2017 kl. 18.00
på
Rehngården
Klubben bjuder på middag!
Dryck betalar var och en själva!
Varmt Välkomna!
Verksamhetsberättelse, Resultat- och balansräkning delas ut vid mötet.
Anmäl dig senast 19 februari till:
Annika Rehnvall, tele: 070-397 38 41
e-post: [email protected]