Primärvårdsdag LABB 10-11 Maj_2017

Primärvårdsdag
Lab.
Läkarprogrammet termin 1
10-11 Maj 2017
Plats: Alfred Nobels allé 23 Huddinge
08.3012.00
Patient-Läkarkommunikation, del 2, Maria
Tasola och Kristin Steiner, och Sal H3 Blå
12.0013.00
LUNCH
13.0013.15
Information från Studenthälsan om
vaccinationer sal M6
13.3016.50
Kliniska undersökningar-Lab och Status
13.3014.30
första stationen
14.3014.40
paus
14.4015.40
andra stationen
15.4016.50
tredje stationen
Hygien och hals sal M6, Venprov sal M7, Öron och BT sal M8
Välkomna!