Post- eller e-postanmälan ll musikskolan

Post- eller e-postanmälan ll musikskolan
Texta tydligt, underteckna och posta alt. fotografera med smartphone nära och i god belysning samt skicka per e-post.
Musikskolan
Skicka per post ll: Musikskolan, Skolgatan 1, 280 60 Broby, per e-post ll: [email protected]
044-775 61 32
Det går även a göra anmälan direkt via e-tjänst på musikskolans hemsida, www.ostragoinge.se/utbildning/musikskola/
[email protected]
www.ostragoinge.se/utbildning/musikskola
Följande person anmäls ll musikskolans undervisning:
e ernamn
Valbara ämnen/instrument i musikskolan:
fiol, cello, al iol, trombon, valthorn, trumpet, baryton, tvärflöjt, klarine , saxofon,
blockflöjt, gitarr, piano och slagverk (trummor).
Fr.o.m. åk 4 kan dessutom väljas:
elbas, elgitarr och bastuba.
Fr.o.m. åk 6 kan dessutom väljas:
sång.
Anmälan ll ämne:
Om inte plats snabbt kan erbjudas ll val enl. ovan, önskas hellre än a vänta på
plats ll förstahandsvalet, följande ämnen i turordning:
(Lämna tomt om endast förstahandsvalet önskas)
förnamn
telefonnummer:
mobiltelefonnummer för SMS-besked inkl telefonens användare:
(SMS-tjänst används för a nå ut med informa on då lek oner stalls in eller fly as)
Bocka i rutan om publicering av media (bild/film/test) med anmäld person medges.
Denna anmälan gäller lls vidare. Verksamheten är avgi sbelagd.
Vårdnadshavarens underskri (anmäld person själv om myndig):
underskri
Gruppverksamhet: Musikskolan har många körer och orkestrar. Även musikteori
och låtskrivarverkstad erbjuds som gruppverksamhet. Se info på hemsidan. Det går
bra a delta i grupp– och ämnesverksamhet sam digt.
Anmälan ll grupp:
personnummer
vårdnadshavarens personnummer
Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 – 775 60 00
Bankgiro: 265-9399 Mail: [email protected] Webb: www.ostragoinge.se
namnförtydligande