Vörå kommun

VÖRÅ KOMMUN
KALLELSE
Revisionsnämnden
Tid
16.2.2017 kl. 14.00
Plats
Kommungården i Vörå
§
Ärende
§7
§8
§9
§ 10
LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
PROTOKOLLJUSTERING
REVISIONSNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
FÖRVALTNINGSSTADGA, utlåtande
Påseende
Protokollet framläggs till påseende 17.2.2017 på ekonomikansliet i Vörå.
Ordförande
MARTIN MARKÉN
Martin Markén
Adress: Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ
Tfn: 06-382 1111
e-post: [email protected]