Ladda ned pdf

EdmoLift AB växer och expanderar, 2014 firade EdmoLift 50 år och har sedan starten haft en stabil utveckling
genom åren. För att svara upp mot vår nuvarande och framtida tillväxt har vi investerat 38 miljoner i vår
produktionsanläggning under de senaste åren. EdmoLift grundades 1964 och är idag en av Europas största
tillverkare och leverantörer av saxlyftbord och materialhanteringsutrustning. Huvudkontor och tillverkning är
beläget i Härnösand där 70 anställda arbetar med produktion, utveckling och försäljning. Företaget exporterar
80 % av sina produkter som marknadsförs och säljs via egna dotterbolag, joint ventures eller via återförsäljare i
mer än 50 länder runt om i världen.
Exjobb civilekonom
Inom EdmoLift arbetar vi ständigt med att förbättra oss. Vi söker nu en civilekonomstuderande som är
intresserad av att som exjobb arbeta med att skapa en ABC kalkyl för EdmoLifts produktsortiment. EdmoLift
hanterar idag nio olika produktsegment som delvis tillverkas i egen regi och delvis köps in för att säljas vidare
utan egen förädling. Tillverkningen sker i ett otal olika produktionsgrupper. Vi vill att du identifierar de aktiviteter
som skapar kostnader för en kostnadsdrivare. Och tar fram en kostnadskalkyl som fördelar ut kostnaderna på
respektive produktsegment samt produktionsgrupp. Arbetet sker tillsammans med EdmoLifts produktionscontroller samt CFO.
Omfattning
10 veckor på plats hos EdmoLift i Härnösand.
INTRESSEANMÄLAN
Låter detta intressant är du välkommen att skicka in en intresseanmälan. I din ansökan ser vi gärna att du bifogar
CV/meritförteckning och ett personligt brev där du beskriver din bakgrund. Frågor och ansökan skickas till
Andreas Fälldin, CFO.
E-post: [email protected] Telefon: 0611-837 95 Sista ansökningsdag: Intervjuer sker löpande
Ort: Härnösand Webbplats: www.edmolift.se