Parkeringsplatser i närheten av örjans vall.

Parkeringsplatser i närheten av örjans vall.
P1
Parkeringsplatsen Norra Infarten
5 min från arenan
P2
Folkparken
10 min från arenan
P3
Folkparkstorget
10 min från arenan
P4
Parkeringshus Bissmarksgatan
15 min från arenan
P5
Parkeringshus Kyrkogatan
15 min från arenan
P6
Parkeringshus Klammerdammsgatan
15 min från arenan
P7
Parkeringshus Kyrkogatan
15 min från arenan
P8
Torggaraget
15 min från arenan
P9
Parkeringshus Gamletull
15 min från arenan
P 10
Parkeringsplats Skepparegatan
20 min från arenan
P 11
Parkeringsplats Slottsbron
20 min från arenan
P 12
Parkeringsplats Halmstad Arena
20 min från arenan
Tiden är uppskattad tid till att ta sig till arenan.