Forberedelser, uttrekk og kvalitetssikring

Forberedelser, uttrekk og
kvalitetssikring
Mottak av elektroniske fagsystem
i statlig sektor
Bevarings- og kassasjonsplan
• Begynn med et motivasjonsmøte. Forklar hvorfor
det skal lages en BK-plan
• Kartlegging av etatens elektroniske arkiver.
• Samle sammen mest mulig dokumentasjon
• Datamodell kan være veldig oversiktelig
• Bevarings- og kassasjonsplan
Forberedelse
til avleveringen
• Bestille avlevering
• Bygge opp avleveringstransaksjon
• Avleveringsformater
• Avleveringsmedia
Test av avlevering
• Virussjekk ved mottak
• Test av info.txt og innhold.txt
• Manuelle tester
– Excel
– Em-editor
–V
– Notisblokk
– Office XML handler
Test av avlevering
• Arkadukt
– Recordlayout
– Kode-kontroll
– Nøkler
– Checksum
• Arkade
– XML-file
– SessionReport
• Godkjenningsbrev
Langtidslagring
• Klargjøring for langtidslagring
– Tenk på bruker om 100 år
– Recordlayout
– Koder
– Info.txt og Innhold.txt
– Konvertering til TAR-file
• Overføring til langtidslager
– Essarch
Tilgjengliggjøring
• Saksbehandling
• Etterspørsel
– AUTOSYS, Vegdirektoratet sertifikatopplysninger
– AUTOSYS, Vegdirektoratet vognkortopplysninger
– Yrkesskade, Arbeidstilsynet
• Tilgjengliggjøring
Fagsystemoversikt
• Arbeidstilsynet
• Vegdirektoratet, AUTOSYS
– Førerkort
– Vognkort
•
•
•
•
Toll- og avgiftsdirektoratet
Direktorat for samfunnsikkerhet og beredskap
Post- og teledirektoratet
Vegdirektoratet, resten av systemene