Uke 6 - Svarttjern skole

SMÅ BARN,
STORE MULIGHETER
Uke 6, 06.02.17 – 10.02.17
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
08:30 - 13:30
08:30 - 13:30
08:30 - 13:30
08:30 - 13:30
08:30 - 13:30
Forming 3A/Matte
3B
Matematikk
Norsk
Spising / friminutt
Spising / friminutt
Spising / friminutt
IKT/Engelsk/Matema
tikk
Norsk/KRLE
Gym/Samfunnsfag
«Ståstedsprøve»
i norsk. friminutt
Spising/ friminutt
K&H –
plateteknikk i leire.
Norsk
Spising / friminutt
Engelsk/musikk/valg
UKAS ORD: nordmannen - lengst - konge - godteri - halvbror - gjemsel
MÅL/TEMA
Norsk
Matte
Engelsk
Samfunnsfag
KRLE
Vitser og gåter. Jeg kan fortelle vitser og gåter og få fram poenget.
Addere og subtrahere med hundrere, tiere og enere. Hoderegningsstrategier. Overslag.
Hobbies. What is the time?
Verdensdelene.
Buddhisme.
LEKSER
Norsk
Norsk
Skriving pågår, les side 9 og svar på utvalgte spørsmål på side 10. (Lekser uke 6).
Lesebok, 20 min hver dag. Skriv ned setninger med ukas ord. Det er viktig å øve på hvordan de skrives
og uttales, samt definisjonen av disse.
Matematikk Lekseperm med eget oppgaveark uke 6.
INFORMASJON
- Vi ønsker Simeon hjertelig velkommen i 3A og på 3. trinn 
-
I både uke 6 og 7 har vi BOKUKE hvor forfatteren Anne Cath Vestly og hennes forfatterskap er i fokus.
Lesebøker for disse ukene er derfor bøker av henne. Si fra hvis du trenger en ny bok av samme forfatter.
-
På mandag 6. februar er det samenes nasjonaldag eller «samefolkets dag». Vi skal snakke om samene, og
arbeide med ulike ting innenfor temaet i norsk på mandag.
-
Lekser i norsk og matte skal leveres inn på torsdager.
-
Har du endret telefonnummer vennligst gi beskjed om dette til oss på 3. trinn eller kontoret, så vil du få samme
informasjon via skole-SMS som resten av foreldregruppen.
-
Husk å gi beskjed på mail, telefon eller meldingsbok når barnet er borte fra skolen. Dette gjelder fra første
fraværsdag fram til de er tilbake. Dette er viktig i forhold til om barnet får dokumentert eller udokumentert
fravær.
-
HUSK: å levere skjema om lusekampanjen dersom det ikke er gjort!
Hilsen Lars, Linn, Eduardo og Thomas
Telefonnummeret på arbeidsrommet 22 78 99 08
E-post: Thomas: [email protected] ,Lars: [email protected] , Eduardo: [email protected] , Linn: [email protected]