Jakt Prøver Felt- Alle Rase

Antall
Jakt Prøver Felt- Alle Rase
ESta
MSta
TSta
10030 10338 8134
Totalt for Rasen
354
Vorsteh Korthår
Gjennomsnitt
Stum Stmm
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
1053
4,0
4,0
4,1
5,7
3,4
3,5
3,8
5041
Antall
Antall Starter:
Antall Premieringer:
24867
5107
20,5 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1307
283
21,7 %
354
Antall Starter:
Antall Premieringer:
401
64
16,0 %
354
Høyfjell-Vinter
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
568
149
26,2 %
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5661
6132
4351
639
4,0
4,0
4,1
5,7
3,4
3,5
3,8
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
232
41
17,7 %
ESta
MSta
TSta
0
330
251
354
ESta
MSta
TSta
0
86
62
ESta
MSta
TSta
0
183
116
ESta
MSta
TSta
0
61
35
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
106
29
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1272
269
Antall Starter:
Antall Premieringer:
383
63
Antall Starter:
Antall Premieringer:
545
116
27,4 %
ESta
MSta
TSta
0
0
38
ESta
MSta
354
Vorsteh Korthår
21,1 %
354
Vorsteh Korthår
16,4 %
354
Vorsteh Korthår
21,3 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
209
53
25,4 %
Fart
4,1
TSta
0
327
251
ESta
MSta
TSta
0
73
53
ESta
MSta
TSta
0
187
126
ESta
MSta
TSta
0
67
37
354
ESta
MSta
TSta
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
135
37
27,4 %
0
0
35
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,5
3,6
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
9
118
JA
Fart
4,1
4,1
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
5
273
JA
Fart
4,1
4,1
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,4
3,6
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
4
80
JA
Fart
4,2
4,2
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,5
3,6
3,8
SB
Rev
Sam
3,9
4,0
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
46
0
JA
Fart
4,6
4,4
JA
Fart
4,2
4,2
JA
Fart
4,3
4,3
JA
Fart
4,1
4,1
JA
Fart
4,2
4,2
JA
Fart
4,4
4,4
Stil
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
86
438
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,6
3,7
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
5
102
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,6
3,7
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
5
250
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,6
3,7
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
4
86
Antall
2015
Skogsfugl-Høst
JA
4,1
Antall
2015
Lavland-Høst
471
Antall
2015
Høyfjell-Vinter
64
Antall
2015
Høyfjell-Høst
Stum Stmm
Antall
Totalt for Året
2015
Gjennomsnitt
Antall
2016
Skogsfugl-Høst
3173
Antall
2016
Lavland-Høst
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2016
20,7 %
TSta
Antall
Vorsteh Korthår
8733
MSta
Antall
2016
Høyfjell-Høst
Antall Premieringer:
ESta
Totalt for Året
2016
UtskriftsDato:
29. des 2016
Antall Starter: 42094
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,5
3,6
3,8
SB
Rev
Sam
3,8
3,8
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
72
0
Stil
Slv
Antall
Totalt for Året
2014
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1183
195
16,5 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
357
58
16,2 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
473
64
13,5 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
246
46
18,7 %
282
220
ESta
MSta
TSta
0
86
50
ESta
MSta
TSta
0
117
98
354
ESta
MSta
TSta
0
79
45
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
107
27
25,2 %
ESta
MSta
TSta
0
0
27
ESta
MSta
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1065
205
19,2 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
314
42
13,4 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
400
65
16,3 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
209
43
20,6 %
Fart
7
108
4,0
4,1
JA
Fart
4,0
4,0
TSta
0
181
169
ESta
MSta
TSta
0
40
50
ESta
MSta
TSta
0
93
45
ESta
MSta
TSta
0
48
38
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
142
55
38,7 %
ESta
MSta
TSta
0
0
36
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,5
3,5
3,8
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
4
132
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,5
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
9
122
JA
Fart
4,1
4,1
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,9
3,5
3,5
3,8
SB
Rev
Sam
3,8
3,8
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
JA
Fart
4,5
4,4
Stum Stmm
JA
Fart
102
4,0
4,0
45
0
Stil
Slv
Gjennomsnitt
276
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
7
81
JA
Fart
4,0
4,0
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,4
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
1
119
JA
Fart
3,8
3,8
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,2
3,4
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
7
76
JA
Fart
4,0
4,0
Antall
2013
Skogsfugl-Høst
JA
Stil
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2013
Lavland-Høst
4,1
Antall
2013
Høyfjell-Vinter
4,1
Antall
2013
Høyfjell-Høst
362
Fart
Antall
Totalt for Året
2013
65
JA
Antall
2014
Skogsfugl-Høst
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2014
Lavland-Høst
TSta
Antall
2014
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2014
Høyfjell-Høst
ESta
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
87
0
JA
Fart
4,5
4,4
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,5
3,8
3,8
3,9
Antall
Totalt for Året
2012
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1271
241
19,0 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
376
42
11,2 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
505
110
21,8 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
222
52
23,4 %
281
281
ESta
MSta
TSta
0
57
73
ESta
MSta
TSta
0
152
112
354
ESta
MSta
TSta
0
72
48
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
168
37
22,0 %
ESta
MSta
TSta
0
0
48
ESta
MSta
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1303
300
23,0 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
445
88
19,8 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
495
109
22,0 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
213
68
31,9 %
Fart
6
73
4,2
4,1
JA
Fart
4,1
4,1
TSta
0
303
254
ESta
MSta
TSta
0
93
70
ESta
MSta
TSta
0
134
96
ESta
MSta
TSta
0
76
53
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
150
35
23,3 %
ESta
MSta
TSta
0
0
35
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,5
3,6
3,8
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,5
3,6
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
7
234
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,5
3,6
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
10
83
JA
Fart
4,2
4,2
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,9
3,5
3,5
3,8
SB
Rev
Sam
3,7
3,8
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
55
0
JA
Fart
4,3
4,2
JA
Fart
4,1
4,1
Stil
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
74
456
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
6
144
JA
Fart
4,1
4,1
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,9
3,4
3,5
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
4
194
JA
Fart
4,0
3,9
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,4
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
8
118
JA
Fart
4,2
4,2
Antall
2011
Skogsfugl-Høst
JA
Stil
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2011
Lavland-Høst
4,1
Antall
2011
Høyfjell-Vinter
4,2
Antall
2011
Høyfjell-Høst
390
Fart
Antall
Totalt for Året
2011
78
JA
Antall
2012
Skogsfugl-Høst
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2012
Lavland-Høst
TSta
Antall
2012
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2012
Høyfjell-Høst
ESta
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,5
3,8
SB
Rev
Sam
3,8
3,9
4,0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
56
0
JA
Fart
4,5
4,4
Stil
Slv
Antall
Totalt for Året
2010
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1180
223
18,9 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
436
67
15,4 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
429
75
17,5 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
181
49
27,1 %
255
179
ESta
MSta
TSta
0
92
57
ESta
MSta
TSta
0
103
53
354
ESta
MSta
TSta
0
60
45
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
134
32
23,9 %
ESta
MSta
TSta
0
0
24
ESta
MSta
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1354
285
21,0 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
486
78
16,0 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
535
131
24,5 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
200
44
22,0 %
Fart
19
129
4,0
4,1
JA
Fart
4,1
4,0
TSta
0
339
224
ESta
MSta
TSta
0
116
61
ESta
MSta
TSta
0
168
82
ESta
MSta
TSta
0
55
49
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
133
32
24,1 %
ESta
MSta
TSta
0
0
32
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,5
3,8
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,4
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
6
129
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,5
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
7
81
JA
Fart
4,2
4,1
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,5
3,6
3,8
SB
Rev
Sam
3,7
3,8
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
44
0
JA
Fart
4,3
4,2
JA
Fart
4,1
4,0
Stil
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
90
438
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
14
139
JA
Fart
4,0
4,0
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
3,3
3,4
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
18
236
JA
Fart
4,0
4,0
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
7
63
JA
Fart
4,1
4,1
Antall
2009
Skogsfugl-Høst
JA
Stil
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2009
Lavland-Høst
4,1
Antall
2009
Høyfjell-Vinter
4,1
Antall
2009
Høyfjell-Høst
339
Fart
Antall
Totalt for Året
2009
76
JA
Antall
2010
Skogsfugl-Høst
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2010
Lavland-Høst
TSta
Antall
2010
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2010
Høyfjell-Høst
ESta
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,5
3,6
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
51
0
JA
Fart
4,5
4,4
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
6,0
3,9
3,9
3,9
Antall
Totalt for Året
2008
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1261
271
21,5 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
482
108
22,4 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
522
101
19,3 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
162
47
29,0 %
334
213
ESta
MSta
TSta
213
150
109
ESta
MSta
TSta
165
133
66
354
ESta
MSta
TSta
84
51
25
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
95
15
15,8 %
ESta
MSta
TSta
20
0
13
ESta
MSta
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1121
236
21,1 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
398
76
19,1 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
447
90
20,1 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
141
43
30,5 %
Rev
Sam
4,1
4,1
4,2
5,7
3,4
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,1
5,7
3,4
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,0
5,7
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
4
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,3
4,3
4,4
5,9
3,6
3,7
3,8
SB
Rev
Sam
3,7
3,8
3,9
TSta
442
292
196
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
4,3
4,4
4,4
ESta
MSta
TSta
152
101
78
ESta
MSta
TSta
188
146
69
ESta
MSta
TSta
83
44
32
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
135
27
20,0 %
ESta
MSta
TSta
19
1
17
Slv
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,2
5,7
3,5
3,6
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,1
5,7
3,3
3,4
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,1
5,7
3,5
3,6
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,3
4,3
4,3
5,8
3,6
3,6
3,9
SB
Rev
Sam
3,8
3,8
3,9
Antall
2007
Skogsfugl-Høst
SB
Antall
2007
Lavland-Høst
Slv
Antall
2007
Høyfjell-Vinter
Stil
Antall
2007
Høyfjell-Høst
0
Fart
Antall
Totalt for Året
2007
4
JA
Antall
2008
Skogsfugl-Høst
482
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2008
Lavland-Høst
TSta
Antall
2008
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2008
Høyfjell-Høst
ESta
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
4,4
4,3
4,4
Slv
Antall
Totalt for Året
2006
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1178
241
20,5 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
470
99
21,1 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
408
61
15,0 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
175
52
29,7 %
260
186
ESta
MSta
TSta
187
138
78
ESta
MSta
TSta
115
71
50
354
ESta
MSta
TSta
104
48
38
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
125
29
23,2 %
ESta
MSta
TSta
24
3
20
ESta
MSta
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1226
277
22,6 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1
1 100,0 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
10
7
70,0 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
443
88
19,9 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
514
110
21,4 %
Sam
4,1
4,1
4,1
5,7
3,4
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,2
4,2
5,7
3,5
3,6
3,9
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,8
3,9
5,7
3,2
3,3
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
3
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,4
4,3
4,4
5,8
3,6
3,6
3,9
TSta
497
328
232
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,3
4,3
4,4
6,0
3,6
3,7
3,9
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,3
5,7
3,5
3,6
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
ESta
MSta
TSta
2
1
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,0
5,0
5,0
6,0
4,0
4,0
4,0
ESta
MSta
TSta
10
3
4
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,5
4,8
4,8
5,4
3,6
3,6
3,9
ESta
MSta
TSta
177
126
67
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,2
4,3
5,7
3,5
3,5
3,8
ESta
MSta
TSta
208
148
119
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,2
5,6
3,4
3,5
3,8
Antall
2005
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
149
41
27,5 %
ESta
MSta
TSta
73
50
29
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,4
4,4
4,3
5,8
3,6
3,7
3,9
Antall
2005
354
Skogsfugl-Høst
Rev
Antall
2005
Lavland-Høst
SB
Antall
2005
Høyfjell-Vinter
Slv
Antall
2005
Høyfjell-Høst
Stil
Antall
2005
Fullkombinert
3
Fart
Antall
Totalt for Året
2005
0
JA
Antall
2006
Skogsfugl-Høst
430
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2006
Lavland-Høst
TSta
Antall
2006
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2006
Høyfjell-Høst
ESta
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
109
30
27,5 %
ESta
MSta
TSta
27
0
13
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,4
4,3
4,4
5,7
3,8
3,9
3,9
Antall
Totalt for Året
2004
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1273
282
22,2 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
3
1
33,3 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
468
109
23,3 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
568
110
19,4 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
131
33
25,2 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
6
1
16,7 %
ESta
MSta
TSta
1
0
0
ESta
MSta
TSta
211
164
90
0
0
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,1
4,2
5,6
3,4
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
SB
Rev
Sam
4,7
4,3
4,7
3,7
3,7
4,0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,3
5,7
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
ESta
MSta
TSta
207
178
97
ESta
MSta
TSta
58
49
27
ESta
MSta
TSta
1
0
1
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
97
28
28,9 %
ESta
MSta
TSta
19
0
14
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,9
4,1
5,6
3,3
3,4
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,2
4,3
5,7
3,5
3,6
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,7
3,0
3,0
2,8
2,4
2,6
3,6
SB
Rev
Sam
3,9
3,9
3,9
Antall
2004
Skogsfugl-Høst
229
Fart
Antall
2004
Lavland-Vinter
391
JA
Antall
2004
Lavland-Høst
497
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2004
Høyfjell-Vinter
TSta
Antall
2004
Høyfjell-Høst
MSta
Antall
2004
Fullkombinert
ESta
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
4,3
4,3
4,4
Slv
Antall
Totalt for Året
2003
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1115
216
19,4 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
483
93
19,3 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
412
80
19,4 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
101
18
17,8 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
6
2
33,3 %
201
ESta
MSta
TSta
173
172
93
ESta
MSta
TSta
163
129
69
354
ESta
MSta
TSta
28
28
17
ESta
MSta
TSta
4
3
0
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
113
23
20,4 %
ESta
MSta
TSta
22
0
22
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1062
245
23,1 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
435
91
20,9 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
410
103
25,1 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
121
26
21,5 %
Sam
4,0
4,0
4,1
5,7
3,3
3,4
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
4,0
4,2
5,6
3,3
3,4
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,9
4,0
5,8
3,3
3,4
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,1
5,6
3,3
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,0
5,0
3,0
3,2
4,0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,4
4,3
4,4
5,0
3,7
3,9
4,0
ESta
MSta
TSta
438
280
175
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,2
5,7
3,4
3,5
3,8
ESta
MSta
TSta
181
132
76
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,2
4,4
5,8
3,5
3,6
3,8
ESta
MSta
TSta
179
117
57
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,8
4,0
5,7
3,3
3,4
3,7
ESta
MSta
TSta
45
27
20
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
4,0
4,1
5,7
3,3
3,4
3,8
Antall
2002
354
Skogsfugl-Høst
Rev
Antall
2002
Lavland-Høst
SB
Antall
2002
Høyfjell-Vinter
Slv
Antall
2002
Høyfjell-Høst
0
Stil
Antall
Totalt for Året
2002
0
Fart
Antall
2003
Skogsfugl-Høst
332
JA
Antall
2003
Lavland-Vinter
390
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2003
Lavland-Høst
TSta
Antall
2003
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2003
Høyfjell-Høst
ESta
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
96
25
26,0 %
ESta
MSta
TSta
33
4
22
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,4
4,4
4,4
5,3
3,7
3,8
3,9
Antall
Totalt for Året
2001
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1001
210
21,0 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
368
60
16,3 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
416
95
22,8 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
119
28
23,5 %
239
149
ESta
MSta
TSta
122
94
45
ESta
MSta
TSta
159
117
65
354
ESta
MSta
TSta
49
28
18
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
98
27
27,6 %
ESta
MSta
TSta
38
0
21
ESta
MSta
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1035
235
22,7 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
383
59
15,4 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
454
113
24,9 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
108
33
30,6 %
Rev
Sam
3,9
3,9
4,0
5,7
3,3
3,4
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
4,0
4,1
5,8
3,2
3,3
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,8
4,0
5,7
3,2
3,3
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,0
5,6
3,3
3,4
3,7
TSta
436
286
171
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,5
4,4
4,4
5,4
3,8
3,9
3,9
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,1
5,6
3,3
3,4
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
ESta
MSta
TSta
111
95
50
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
4,0
4,1
5,6
3,2
3,3
3,7
ESta
MSta
TSta
229
148
88
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,9
4,0
5,7
3,3
3,4
3,8
ESta
MSta
TSta
52
43
20
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
4,0
4,0
5,8
3,2
3,4
3,8
Antall
2000
354
Skogsfugl-Høst
SB
Antall
2000
Lavland-Høst
Slv
Antall
2000
Høyfjell-Vinter
Stil
Antall
2000
Høyfjell-Høst
0
Fart
Antall
Totalt for Året
2000
0
JA
Antall
2001
Skogsfugl-Høst
368
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2001
Lavland-Høst
TSta
Antall
2001
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2001
Høyfjell-Høst
ESta
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
90
30
33,3 %
ESta
MSta
TSta
44
0
13
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,3
4,2
4,2
3,6
3,6
3,8
3,9
Antall
Totalt for Året
1999
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
958
181
18,9 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
390
63
16,2 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
356
72
20,2 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
136
27
19,9 %
242
150
ESta
MSta
TSta
134
104
55
ESta
MSta
TSta
141
94
56
354
ESta
MSta
TSta
46
44
32
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
76
19
25,0 %
ESta
MSta
TSta
24
0
7
ESta
MSta
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
809
168
20,8 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
300
45
15,0 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
335
79
23,6 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
85
19
22,4 %
Rev
Sam
4,0
4,0
4,1
5,6
3,3
3,4
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,1
4,2
5,6
3,3
3,4
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,9
4,0
5,6
3,3
3,4
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
3,9
4,0
5,7
3,2
3,4
3,8
TSta
309
247
128
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,3
4,1
4,2
5,8
3,6
3,8
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,9
4,0
5,6
3,3
3,4
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
ESta
MSta
TSta
90
88
40
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,9
3,9
5,5
3,2
3,2
3,7
ESta
MSta
TSta
159
125
61
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
3,9
4,1
5,7
3,4
3,5
3,7
ESta
MSta
TSta
31
34
14
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,0
5,8
3,4
3,5
3,9
Antall
1998
354
Skogsfugl-Høst
SB
Antall
1998
Lavland-Høst
Slv
Antall
1998
Høyfjell-Vinter
Stil
Antall
1998
Høyfjell-Høst
0
Fart
Antall
Totalt for Året
1998
0
JA
Antall
1999
Skogsfugl-Høst
345
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
1999
Lavland-Høst
TSta
Antall
1999
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
1999
Høyfjell-Høst
ESta
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
89
25
28,1 %
ESta
MSta
TSta
29
0
13
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,1
4,2
6,0
3,5
3,7
3,8
Antall
Totalt for Året
1997
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
722
140
19,4 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
246
44
17,9 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
294
54
18,4 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
117
26
22,2 %
181
120
ESta
MSta
TSta
82
52
25
ESta
MSta
TSta
115
90
67
354
ESta
MSta
TSta
49
37
13
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
65
16
24,6 %
ESta
MSta
TSta
35
2
15
ESta
MSta
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
826
158
19,1 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
354
47
13,3 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
318
69
21,7 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
74
24
32,4 %
Rev
Sam
4,0
4,0
4,1
5,6
3,4
3,4
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,0
5,6
3,3
3,4
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
4,0
4,0
5,5
3,3
3,4
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,1
5,7
3,4
3,4
3,8
TSta
305
154
140
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,1
4,2
6,0
3,6
3,6
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,9
4,0
5,6
3,2
3,3
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
ESta
MSta
TSta
94
50
42
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,8
3,9
5,5
3,1
3,2
3,6
ESta
MSta
TSta
136
78
63
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,9
4,0
5,6
3,2
3,3
3,7
ESta
MSta
TSta
34
25
15
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,2
4,2
5,9
3,4
3,4
3,9
Antall
1996
354
Skogsfugl-Høst
SB
Antall
1996
Lavland-Høst
Slv
Antall
1996
Høyfjell-Vinter
Stil
Antall
1996
Høyfjell-Høst
0
Fart
Antall
Totalt for Året
1996
0
JA
Antall
1997
Skogsfugl-Høst
281
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
1997
Lavland-Høst
TSta
Antall
1997
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
1997
Høyfjell-Høst
ESta
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
80
18
22,5 %
ESta
MSta
TSta
41
1
20
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,4
4,3
4,3
5,9
3,7
3,8
3,9
Antall
Totalt for Året
1995
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
686
131
19,1 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
269
29
10,8 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
287
69
24,0 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
52
10
19,2 %
155
125
ESta
MSta
TSta
51
47
38
ESta
MSta
TSta
129
100
55
354
ESta
MSta
TSta
15
7
9
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
78
23
29,5 %
ESta
MSta
TSta
40
1
23
ESta
MSta
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
659
115
17,5 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
312
41
13,1 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
188
41
21,8 %
354
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
74
15
20,3 %
Rev
Sam
3,9
3,9
3,9
5,5
3,3
3,4
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,0
5,5
3,3
3,4
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,8
3,9
5,4
3,2
3,3
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
3,9
3,8
5,6
3,3
3,4
3,9
TSta
206
113
107
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
3,9
4,0
5,4
3,4
3,6
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,7
3,6
3,7
5,0
3,0
3,2
3,5
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
ESta
MSta
TSta
82
47
29
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,5
3,6
3,6
5,0
2,9
3,1
3,5
ESta
MSta
TSta
63
51
41
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,6
3,4
3,5
4,9
3,0
3,1
3,4
ESta
MSta
TSta
27
15
10
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,9
3,9
5,4
3,1
3,2
3,6
Antall
1994
354
Skogsfugl-Høst
SB
Antall
1994
Lavland-Høst
Slv
Antall
1994
Høyfjell-Vinter
Stil
Antall
1994
Høyfjell-Høst
0
Fart
Antall
Totalt for Året
1994
0
JA
Antall
1995
Skogsfugl-Høst
235
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
1995
Lavland-Høst
TSta
Antall
1995
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
1995
Høyfjell-Høst
ESta
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
85
18
21,2 %
ESta
MSta
TSta
34
0
27
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,0
4,0
5,4
3,6
3,7
3,8
Totalt for Rasen
357
Vorsteh Strihår
Antall
Antall Starter:
Antall Premieringer:
16170
3463
21,4 %
MSta
TSta
Stum Stmm
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4219
4031
3557
390
4,1
4,0
4,1
5,7
3,4
3,5
3,8
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
683
145
21,2 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
182
39
21,4 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
300
58
19,3 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
113
31
27,4 %
152
357
ESta
MSta
TSta
0
38
42
ESta
MSta
TSta
0
133
59
ESta
MSta
TSta
0
26
30
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
88
17
Antall Starter:
Antall Premieringer:
674
132
Antall Starter:
Antall Premieringer:
217
40
Antall Starter:
Antall Premieringer:
263
55
19,3 %
ESta
MSta
TSta
0
0
21
ESta
MSta
357
Vorsteh Strihår
19,6 %
357
Vorsteh Strihår
18,4 %
357
Vorsteh Strihår
20,9 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
103
16
15,5 %
4,2
TSta
0
184
159
ESta
MSta
TSta
0
59
43
ESta
MSta
TSta
0
99
56
ESta
MSta
TSta
0
26
35
357
ESta
MSta
TSta
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
91
21
23,1 %
0
0
25
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,5
3,6
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
7
71
JA
Fart
4,2
4,1
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,5
3,7
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
132
JA
Fart
4,1
4,1
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
56
JA
Fart
4,2
4,3
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,5
3,6
3,7
SB
Rev
Sam
3,8
3,8
4,0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
29
0
JA
Fart
4,6
4,4
JA
Fart
4,2
4,1
JA
Fart
4,1
4,0
JA
Fart
4,2
4,1
JA
Fart
4,1
4,0
JA
Fart
4,3
4,2
Stil
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
42
233
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,5
3,6
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
69
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
4
120
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,5
3,6
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
1
44
Antall
2015
Skogsfugl-Høst
Fart
Antall
2015
Lavland-Høst
JA
4,2
Antall
2015
Høyfjell-Vinter
259
Antall
2015
Høyfjell-Høst
38
Antall
Totalt for Året
2015
Stum Stmm
Antall
2016
Skogsfugl-Høst
TSta
197
Antall
2016
Lavland-Høst
MSta
0
Antall
2016
Høyfjell-Vinter
ESta
Gjennomsnitt
Antall
2016
Høyfjell-Høst
1754
Antall
Totalt for Året
2016
Gjennomsnitt
ESta
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,4
3,6
3,7
SB
Rev
Sam
3,7
3,8
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
35
0
Stil
Slv
Antall
Totalt for Året
2014
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
606
117
19,3 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
188
37
19,7 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
241
34
14,1 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
88
22
25,0 %
123
161
ESta
MSta
TSta
0
55
54
ESta
MSta
TSta
0
39
44
357
ESta
MSta
TSta
0
29
37
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
89
24
27,0 %
ESta
MSta
TSta
0
0
26
ESta
MSta
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
781
169
21,6 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
203
45
22,2 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
355
72
20,3 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
115
26
22,6 %
Fart
10
70
4,0
4,1
JA
Fart
4,1
4,1
TSta
0
176
151
ESta
MSta
TSta
0
48
31
ESta
MSta
TSta
0
86
59
ESta
MSta
TSta
0
42
35
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
108
26
24,1 %
ESta
MSta
TSta
0
0
26
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,5
3,6
3,8
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
3
75
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,5
3,6
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
36
JA
Fart
4,1
4,0
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,4
3,4
3,7
SB
Rev
Sam
3,6
3,8
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
31
0
JA
Fart
4,1
4,1
JA
Fart
4,1
4,0
Stil
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
62
219
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
1
69
JA
Fart
4,3
4,2
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,6
3,6
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
107
JA
Fart
3,9
3,8
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,3
3,4
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
7
43
JA
Fart
4,0
4,0
Antall
2013
Skogsfugl-Høst
JA
Stil
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2013
Lavland-Høst
4,1
Antall
2013
Høyfjell-Vinter
4,1
Antall
2013
Høyfjell-Høst
181
Fart
Antall
Totalt for Året
2013
44
JA
Antall
2014
Skogsfugl-Høst
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2014
Lavland-Høst
TSta
Antall
2014
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2014
Høyfjell-Høst
ESta
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,4
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
52
0
JA
Fart
4,3
4,2
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
6,0
3,6
3,7
3,8
Antall
Totalt for Året
2012
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
875
165
18,9 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
280
39
13,9 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
372
73
19,6 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
102
32
31,4 %
207
175
ESta
MSta
TSta
0
52
49
ESta
MSta
TSta
0
124
68
357
ESta
MSta
TSta
0
31
24
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
121
21
17,4 %
ESta
MSta
TSta
0
0
34
ESta
MSta
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
670
133
19,9 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
167
28
16,8 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
311
55
17,7 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
116
36
31,0 %
Fart
8
67
4,0
4,0
JA
Fart
3,9
3,9
TSta
0
146
117
ESta
MSta
TSta
0
32
33
ESta
MSta
TSta
0
85
51
ESta
MSta
TSta
0
29
23
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
76
14
18,4 %
ESta
MSta
TSta
0
0
10
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
3,4
3,5
3,8
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
5
141
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
3,3
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
47
JA
Fart
4,1
4,2
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
3,3
3,5
3,8
SB
Rev
Sam
3,6
3,7
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
36
0
JA
Fart
4,2
4,1
JA
Fart
4,0
4,0
Stil
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
34
192
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
44
JA
Fart
4,0
4,1
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
95
JA
Fart
3,9
3,8
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,3
3,4
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
3
53
JA
Fart
4,1
4,0
Antall
2011
Skogsfugl-Høst
JA
Stil
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2011
Lavland-Høst
4,0
Antall
2011
Høyfjell-Vinter
4,0
Antall
2011
Høyfjell-Høst
255
Fart
Antall
Totalt for Året
2011
51
JA
Antall
2012
Skogsfugl-Høst
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2012
Lavland-Høst
TSta
Antall
2012
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2012
Høyfjell-Høst
ESta
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,5
3,6
3,9
SB
Rev
Sam
3,7
3,8
4,0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
27
0
JA
Fart
4,4
4,3
Stil
Slv
Antall
Totalt for Året
2010
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
731
135
18,5 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
268
43
16,0 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
279
45
16,1 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
100
27
27,0 %
162
129
ESta
MSta
TSta
0
69
43
ESta
MSta
TSta
0
60
37
357
ESta
MSta
TSta
0
33
21
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
84
20
23,8 %
ESta
MSta
TSta
0
0
28
ESta
MSta
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
832
154
18,5 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
286
43
15,0 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
319
63
19,7 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
103
21
20,4 %
Fart
9
71
3,9
3,9
JA
Fart
4,0
3,8
TSta
0
152
157
ESta
MSta
TSta
0
55
46
ESta
MSta
TSta
0
77
58
ESta
MSta
TSta
0
20
15
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
124
27
21,8 %
ESta
MSta
TSta
0
0
38
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,4
3,5
3,8
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,3
3,4
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
1
89
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,3
3,4
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
3
47
JA
Fart
4,2
4,2
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,9
3,5
3,7
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
27
0
JA
Fart
4,3
4,2
JA
Fart
4,1
4,0
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
6,0
3,8
3,8
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
77
208
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
16
73
JA
Fart
4,0
3,9
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,3
3,4
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
10
104
JA
Fart
4,0
3,8
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,3
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
31
JA
Fart
4,1
4,0
Antall
2009
Skogsfugl-Høst
JA
Stil
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2009
Lavland-Høst
3,9
Antall
2009
Høyfjell-Vinter
4,0
Antall
2009
Høyfjell-Høst
207
Fart
Antall
Totalt for Året
2009
40
JA
Antall
2010
Skogsfugl-Høst
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2010
Lavland-Høst
TSta
Antall
2010
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2010
Høyfjell-Høst
ESta
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
3,4
3,5
3,7
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
51
0
JA
Fart
4,5
4,5
Stil
Slv
Antall
Totalt for Året
2008
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
792
180
22,7 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
257
62
24,1 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
304
65
21,4 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
123
27
22,0 %
191
195
ESta
MSta
TSta
110
84
73
ESta
MSta
TSta
111
79
57
357
ESta
MSta
TSta
45
28
30
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
108
26
24,1 %
ESta
MSta
TSta
28
0
35
ESta
MSta
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
755
166
22,0 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
275
59
21,5 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
265
40
15,1 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
99
28
28,3 %
Rev
Sam
4,1
4,0
4,1
5,7
3,4
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,1
5,7
3,4
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,8
3,9
5,8
3,2
3,4
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,3
4,2
5,6
3,5
3,6
3,9
SB
Rev
Sam
3,7
3,8
3,9
TSta
291
211
127
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
4,4
4,4
4,4
ESta
MSta
TSta
104
81
46
ESta
MSta
TSta
84
94
40
ESta
MSta
TSta
55
35
12
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
116
39
33,6 %
ESta
MSta
TSta
48
1
29
Slv
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,0
5,7
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,0
5,7
3,3
3,4
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,8
3,9
5,7
3,2
3,4
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,3
4,3
4,2
5,8
3,5
3,6
3,9
SB
Rev
Sam
3,6
3,7
3,8
Antall
2007
Skogsfugl-Høst
SB
Antall
2007
Lavland-Høst
Slv
Antall
2007
Høyfjell-Vinter
Stil
Antall
2007
Høyfjell-Høst
0
Fart
Antall
Totalt for Året
2007
2
JA
Antall
2008
Skogsfugl-Høst
294
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2008
Lavland-Høst
TSta
Antall
2008
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2008
Høyfjell-Høst
ESta
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
4,4
4,3
4,3
Slv
Antall
Totalt for Året
2006
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
708
149
21,0 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
282
52
18,4 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
240
47
19,6 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
76
19
25,0 %
153
206
ESta
MSta
TSta
99
75
94
ESta
MSta
TSta
83
50
61
357
ESta
MSta
TSta
39
25
13
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
110
31
28,2 %
ESta
MSta
TSta
24
3
38
ESta
MSta
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
759
196
25,8 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
7
4
57,1 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
290
70
24,1 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
293
62
21,2 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
62
21
33,9 %
Sam
4,2
4,1
4,2
5,7
3,5
3,6
3,9
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,2
5,7
3,5
3,6
3,9
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,9
4,1
5,7
3,3
3,4
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,3
4,3
4,3
5,7
3,6
3,7
3,9
TSta
341
223
209
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,6
4,5
4,5
6,0
3,8
3,9
4,0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,2
5,8
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
ESta
MSta
TSta
6
5
1
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,5
3,8
3,8
6,0
3,3
3,5
4,0
ESta
MSta
TSta
143
91
81
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,2
4,2
5,8
3,5
3,6
3,9
ESta
MSta
TSta
108
97
96
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,8
4,0
5,8
3,2
3,4
3,7
ESta
MSta
TSta
46
30
8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,3
4,2
4,2
5,7
3,5
3,7
4,0
Antall
2005
357
Skogsfugl-Høst
Rev
Antall
2005
Lavland-Høst
SB
Antall
2005
Høyfjell-Vinter
Slv
Antall
2005
Høyfjell-Høst
Stil
Antall
2005
Fullkombinert
0
Fart
Antall
Totalt for Året
2005
0
JA
Antall
2006
Skogsfugl-Høst
245
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2006
Lavland-Høst
TSta
Antall
2006
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2006
Høyfjell-Høst
ESta
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
107
39
36,4 %
ESta
MSta
TSta
38
0
23
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,4
4,4
4,5
5,2
3,7
3,8
3,9
Antall
Totalt for Året
2004
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
773
194
25,1 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
4
1
25,0 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
317
84
26,5 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
277
57
20,6 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
77
30
39,0 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
10
1
10,0 %
ESta
MSta
TSta
1
0
0
ESta
MSta
TSta
154
130
91
0
0
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
3,9
4,1
5,7
3,3
3,4
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,5
3,5
3,5
6,0
3,0
3,0
3,5
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,9
4,1
5,7
3,2
3,3
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
ESta
MSta
TSta
113
105
73
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,8
4,0
5,7
3,2
3,4
3,8
ESta
MSta
TSta
43
27
21
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,3
4,2
4,3
5,9
3,5
3,6
3,9
ESta
MSta
TSta
2
3
1
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,4
4,1
4,9
3,5
3,5
3,6
Antall
2004
357
Skogsfugl-Høst
202
Fart
Antall
2004
Lavland-Vinter
265
JA
Antall
2004
Lavland-Høst
328
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2004
Høyfjell-Vinter
TSta
Antall
2004
Høyfjell-Høst
MSta
Antall
2004
Fullkombinert
ESta
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
88
21
23,9 %
ESta
MSta
TSta
15
0
16
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,4
4,2
4,3
5,2
3,6
3,8
3,8
Antall
Totalt for Året
2003
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
696
155
22,3 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
274
63
23,0 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
248
45
18,1 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
76
22
28,9 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
6
3
50,0 %
214
ESta
MSta
TSta
120
69
82
ESta
MSta
TSta
91
68
74
357
ESta
MSta
TSta
47
29
26
ESta
MSta
TSta
3
2
3
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
92
22
23,9 %
ESta
MSta
TSta
17
3
29
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
641
136
21,2 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
254
48
18,9 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
231
48
20,8 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
70
13
18,6 %
Sam
4,0
4,0
4,1
5,7
3,3
3,4
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,2
5,7
3,4
3,4
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,7
3,9
5,7
3,1
3,3
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,2
5,7
3,5
3,6
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,7
4,5
4,5
5,7
3,8
4,0
4,3
SB
Rev
Sam
3,7
3,7
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
4,4
4,3
4,4
ESta
MSta
TSta
245
165
144
ESta
MSta
TSta
89
65
59
ESta
MSta
TSta
98
79
39
ESta
MSta
TSta
20
21
16
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
86
27
31,4 %
ESta
MSta
TSta
38
0
30
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,0
4,1
5,6
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,1
4,2
5,6
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,8
3,9
5,7
3,2
3,3
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,3
4,2
4,3
5,7
3,5
3,6
3,8
Antall
2002
Skogsfugl-Høst
Rev
Antall
2002
Lavland-Høst
SB
Antall
2002
Høyfjell-Vinter
Slv
Antall
2002
Høyfjell-Høst
0
Stil
Antall
Totalt for Året
2002
0
Fart
Antall
2003
Skogsfugl-Høst
171
JA
Antall
2003
Lavland-Vinter
278
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2003
Lavland-Høst
TSta
Antall
2003
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2003
Høyfjell-Høst
ESta
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,5
4,3
4,4
4,3
3,8
3,9
4,0
Antall
Totalt for Året
2001
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
634
146
23,0 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
240
61
25,4 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
243
40
16,5 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
57
14
24,6 %
178
152
ESta
MSta
TSta
122
77
55
ESta
MSta
TSta
71
89
54
357
ESta
MSta
TSta
25
12
17
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
94
31
33,0 %
ESta
MSta
TSta
58
0
26
ESta
MSta
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
640
157
24,5 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
230
46
20,0 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
279
71
25,4 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
74
18
24,3 %
Rev
Sam
4,0
4,0
4,1
5,7
3,3
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,1
5,7
3,2
3,4
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,7
3,9
5,7
3,2
3,3
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,2
4,3
5,8
3,6
3,7
3,9
TSta
329
187
149
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,5
4,3
4,4
5,7
3,8
3,9
4,0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,2
4,2
5,7
3,5
3,6
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
ESta
MSta
TSta
111
60
48
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,0
4,2
5,7
3,3
3,5
3,8
ESta
MSta
TSta
152
106
56
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,2
4,2
5,8
3,5
3,7
3,9
ESta
MSta
TSta
39
21
11
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,4
4,4
4,3
5,6
3,6
3,7
3,9
Antall
2000
357
Skogsfugl-Høst
SB
Antall
2000
Lavland-Høst
Slv
Antall
2000
Høyfjell-Vinter
Stil
Antall
2000
Høyfjell-Høst
0
Fart
Antall
Totalt for Året
2000
0
JA
Antall
2001
Skogsfugl-Høst
276
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2001
Lavland-Høst
TSta
Antall
2001
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2001
Høyfjell-Høst
ESta
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
57
22
38,6 %
ESta
MSta
TSta
27
0
34
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,5
4,4
4,4
3,0
3,7
3,9
3,9
Antall
Totalt for Året
1999
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
705
160
22,7 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
238
48
20,2 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
313
71
22,7 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
69
20
29,0 %
178
139
ESta
MSta
TSta
112
59
46
ESta
MSta
TSta
144
100
61
357
ESta
MSta
TSta
32
19
12
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
85
21
24,7 %
ESta
MSta
TSta
29
0
20
ESta
MSta
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
667
169
25,3 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
272
64
23,5 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
280
72
25,7 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
53
15
28,3 %
Rev
Sam
4,1
4,0
4,1
5,8
3,4
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,2
5,7
3,4
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
3,9
4,0
5,8
3,3
3,4
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,2
4,3
5,9
3,4
3,7
3,8
TSta
319
202
135
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,3
4,1
4,2
5,5
3,6
3,6
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,0
4,1
5,8
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
ESta
MSta
TSta
138
65
57
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,0
4,1
5,8
3,4
3,5
3,8
ESta
MSta
TSta
144
113
48
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
3,9
4,0
5,8
3,4
3,5
3,8
ESta
MSta
TSta
22
24
12
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,1
4,2
5,8
3,5
3,5
3,9
Antall
1998
357
Skogsfugl-Høst
SB
Antall
1998
Lavland-Høst
Slv
Antall
1998
Høyfjell-Vinter
Stil
Antall
1998
Høyfjell-Høst
0
Fart
Antall
Totalt for Året
1998
0
JA
Antall
1999
Skogsfugl-Høst
317
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
1999
Lavland-Høst
TSta
Antall
1999
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
1999
Høyfjell-Høst
ESta
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
62
18
29,0 %
ESta
MSta
TSta
15
0
18
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,4
4,4
4,4
5,3
4,0
3,9
3,9
Antall
Totalt for Året
1997
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
660
143
21,7 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
240
51
21,3 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
271
60
22,1 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
76
16
21,1 %
165
124
ESta
MSta
TSta
98
62
52
ESta
MSta
TSta
121
87
43
357
ESta
MSta
TSta
28
16
6
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
73
16
21,9 %
ESta
MSta
TSta
24
0
23
ESta
MSta
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
655
131
20,0 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
242
37
15,3 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
273
60
22,0 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
46
9
19,6 %
Rev
Sam
4,1
3,9
4,0
5,7
3,4
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
3,9
4,0
5,7
3,3
3,4
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
3,9
4,0
5,7
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
4,0
4,0
5,6
3,3
3,4
3,7
TSta
268
147
138
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,4
4,2
4,2
5,3
3,8
3,9
3,9
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,8
3,9
5,6
3,2
3,4
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
ESta
MSta
TSta
72
50
40
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,8
3,9
5,5
3,2
3,3
3,6
ESta
MSta
TSta
129
83
59
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,7
3,8
5,6
3,2
3,3
3,7
ESta
MSta
TSta
18
14
5
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,7
3,7
3,6
5,4
3,1
3,1
3,8
Antall
1996
357
Skogsfugl-Høst
SB
Antall
1996
Lavland-Høst
Slv
Antall
1996
Høyfjell-Vinter
Stil
Antall
1996
Høyfjell-Høst
0
Fart
Antall
Totalt for Året
1996
0
JA
Antall
1997
Skogsfugl-Høst
271
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
1997
Lavland-Høst
TSta
Antall
1997
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
1997
Høyfjell-Høst
ESta
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
94
25
26,6 %
ESta
MSta
TSta
49
0
34
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,2
4,2
5,6
3,7
3,8
3,9
Antall
Totalt for Året
1995
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
636
107
16,8 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
242
38
15,7 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
305
53
17,4 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
22
2
9,1 %
122
95
ESta
MSta
TSta
69
42
30
ESta
MSta
TSta
102
72
46
357
ESta
MSta
TSta
3
6
1
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
67
14
20,9 %
ESta
MSta
TSta
27
2
18
ESta
MSta
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
597
124
20,8 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
244
44
18,0 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
215
44
20,5 %
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
60
11
18,3 %
Rev
Sam
4,0
3,9
3,9
5,6
3,2
3,3
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,8
3,8
5,6
3,2
3,3
3,6
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,8
3,8
5,5
3,2
3,3
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,4
3,4
3,5
5,2
2,8
2,6
3,9
TSta
216
126
127
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,6
4,5
4,5
5,9
3,8
3,9
3,9
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,8
3,7
5,3
3,2
3,3
3,6
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
ESta
MSta
TSta
81
52
43
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,7
3,7
3,7
5,3
3,0
3,2
3,6
ESta
MSta
TSta
70
63
43
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,7
3,6
3,5
5,1
3,1
3,2
3,7
ESta
MSta
TSta
19
11
15
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,7
3,7
5,5
3,0
3,2
3,5
Antall
1994
357
Skogsfugl-Høst
SB
Antall
1994
Lavland-Høst
Slv
Antall
1994
Høyfjell-Vinter
Stil
Antall
1994
Høyfjell-Høst
0
Fart
Antall
Totalt for Året
1994
0
JA
Antall
1995
Skogsfugl-Høst
201
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
1995
Lavland-Høst
TSta
Antall
1995
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
1995
Høyfjell-Høst
ESta
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
78
25
32,1 %
ESta
MSta
TSta
46
0
26
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,5
4,4
4,2
5,7
3,8
3,8
3,8
Totalt for Rasen
359
Vorsteh Langhår
Antall
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1145
163
14,2 %
ESta
MSta
TSta
150
175
226
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
57
9
15,8 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
16
3
18,8 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
11
1
9,1 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
18
5
27,8 %
359
ESta
MSta
TSta
0
6
15
ESta
MSta
TSta
0
3
0
ESta
MSta
TSta
0
0
2
ESta
MSta
TSta
0
3
3
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
12
0
Antall Starter:
Antall Premieringer:
50
8
Antall Starter:
Antall Premieringer:
7
0
Antall Starter:
Antall Premieringer:
20
2
0,0 %
ESta
MSta
TSta
0
0
10
ESta
MSta
359
Vorsteh Langhår
16,0 %
359
Vorsteh Langhår
0,0 %
359
Vorsteh Langhår
10,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
11
4
36,4 %
3,4
5,3
2,9
3,0
3,5
Gjennomsnitt
Stum Stmm
1
16
JA
Fart
3,6
3,7
TSta
0
14
15
ESta
MSta
TSta
0
1
1
ESta
MSta
TSta
0
10
3
ESta
MSta
TSta
0
3
5
359
ESta
MSta
TSta
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
12
2
16,7 %
0
0
6
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,8
3,1
3,2
3,4
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
6
JA
Fart
3,4
3,2
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
2,8
3,0
3,2
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
2
JA
Fart
3,0
3,2
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,3
2,7
2,7
3,2
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
8
JA
Fart
3,9
4,1
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,2
3,3
3,4
3,7
SB
Rev
Sam
3,5
3,6
3,6
Gjennomsnitt
Stum Stmm
1
0
JA
Fart
4,2
4,3
JA
Fart
3,5
3,4
JA
Fart
3,3
3,4
JA
Fart
3,2
3,1
JA
Fart
3,7
3,8
JA
Fart
4,0
3,7
Stil
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
12
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
3,0
3,0
3,4
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
2
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,1
3,0
3,0
3,1
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
4
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
2,7
2,7
3,3
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
6
Antall
2015
Skogsfugl-Høst
3,4
Antall
2015
Lavland-Høst
3,4
Antall
2015
Høyfjell-Vinter
Sam
Antall
2015
Høyfjell-Høst
Rev
Antall
Totalt for Året
2015
SB
Antall
2016
Skogsfugl-Høst
Slv
Antall
2016
Lavland-Høst
Stil
Antall
2016
Høyfjell-Vinter
114
Fart
Antall
2016
Høyfjell-Høst
24
JA
Antall
Totalt for Året
2016
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
6,0
3,1
3,1
3,5
SB
Rev
Sam
3,5
3,6
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
0
Stil
Slv
Antall
Totalt for Året
2014
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
59
8
13,6 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
5
1
20,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
29
3
10,3 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
17
3
17,6 %
11
24
ESta
MSta
TSta
0
2
2
ESta
MSta
TSta
0
6
17
359
ESta
MSta
TSta
0
3
5
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
8
1
12,5 %
ESta
MSta
TSta
0
0
0
ESta
MSta
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
45
8
17,8 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
22
3
13,6 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
10
3
30,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
10
1
10,0 %
Fart
0
2
3,8
3,8
JA
Fart
3,5
3,5
TSta
0
9
2
ESta
MSta
TSta
0
6
0
ESta
MSta
TSta
0
2
0
ESta
MSta
TSta
0
1
2
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
3
1
33,3 %
ESta
MSta
TSta
0
0
0
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
2,9
3,1
3,4
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,0
3,2
3,6
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
6
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
2,9
3,1
3,4
Gjennomsnitt
Stum Stmm
1
9
JA
Fart
3,4
3,3
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
2,9
2,8
3,2
SB
Rev
Sam
2,9
3,4
3,5
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
0
JA
Fart
3,8
3,4
JA
Fart
3,4
3,4
Stil
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
15
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,4
2,8
3,0
3,4
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
7
JA
Fart
3,3
3,1
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,0
2,6
2,9
3,1
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
4
JA
Fart
3,3
3,5
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
6,0
2,8
2,8
3,5
Gjennomsnitt
Stum Stmm
1
4
JA
Fart
3,4
3,7
Antall
2013
Skogsfugl-Høst
JA
Stil
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2013
Lavland-Høst
3,4
Antall
2013
Høyfjell-Vinter
3,5
Antall
2013
Høyfjell-Høst
17
Fart
Antall
Totalt for Året
2013
3
JA
Antall
2014
Skogsfugl-Høst
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2014
Lavland-Høst
TSta
Antall
2014
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2014
Høyfjell-Høst
ESta
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
3,1
3,1
3,6
SB
Rev
Sam
3,3
3,3
4,0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
1
0
JA
Fart
4,0
4,0
Stil
Slv
Antall
Totalt for Året
2012
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
51
9
17,6 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
14
3
21,4 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
25
4
16,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
9
1
11,1 %
4
11
ESta
MSta
TSta
0
0
0
ESta
MSta
TSta
0
4
2
359
ESta
MSta
TSta
0
0
8
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
3
1
33,3 %
ESta
MSta
TSta
0
0
1
ESta
MSta
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
54
7
13,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
5
1
20,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
17
1
5,9 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
13
2
15,4 %
Fart
0
5
3,0
3,2
JA
Fart
3,6
3,6
TSta
0
12
5
ESta
MSta
TSta
0
1
0
ESta
MSta
TSta
0
4
0
ESta
MSta
TSta
0
7
4
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
19
3
15,8 %
ESta
MSta
TSta
0
0
1
Slv
SB
Rev
Sam
5,4
2,9
3,1
3,4
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,8
2,5
2,7
3,0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
8
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,1
3,2
3,5
Gjennomsnitt
Stum Stmm
1
0
JA
Fart
3,9
4,2
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,3
3,1
3,2
3,4
SB
Rev
Sam
3,3
3,3
3,3
Gjennomsnitt
Stum Stmm
1
0
JA
Fart
3,7
3,7
JA
Fart
3,5
3,5
Stil
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
5
11
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,4
3,0
3,1
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
2
JA
Fart
3,8
3,8
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,4
3,0
3,2
4,0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
5
JA
Fart
3,2
3,3
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,4
2,9
3,1
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
4
JA
Fart
3,5
3,8
Antall
2011
Skogsfugl-Høst
JA
Stil
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2011
Lavland-Høst
3,6
Antall
2011
Høyfjell-Vinter
3,5
Antall
2011
Høyfjell-Høst
13
Fart
Antall
Totalt for Året
2011
2
JA
Antall
2012
Skogsfugl-Høst
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2012
Lavland-Høst
TSta
Antall
2012
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2012
Høyfjell-Høst
ESta
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,4
3,0
3,1
3,6
SB
Rev
Sam
3,1
3,2
3,4
Gjennomsnitt
Stum Stmm
5
0
JA
Fart
3,6
3,3
Stil
Slv
Antall
Totalt for Året
2010
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
46
10
21,7 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
17
3
17,6 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
7
2
28,6 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
10
3
30,0 %
10
11
ESta
MSta
TSta
0
4
2
ESta
MSta
TSta
0
3
1
359
ESta
MSta
TSta
0
3
4
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
12
2
16,7 %
ESta
MSta
TSta
0
0
4
ESta
MSta
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
82
13
15,9 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
21
2
9,5 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
25
5
20,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
16
5
31,3 %
Fart
1
2
3,4
3,4
JA
Fart
3,7
3,7
TSta
0
11
22
ESta
MSta
TSta
0
7
3
ESta
MSta
TSta
0
1
2
ESta
MSta
TSta
0
3
7
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
20
1
5,0 %
ESta
MSta
TSta
0
0
10
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
3,2
3,2
3,7
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,4
2,9
2,9
3,5
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
4
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
3,1
3,1
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
6
JA
Fart
4,3
4,2
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
6,0
3,3
3,3
3,8
SB
Rev
Sam
3,4
3,6
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
0
JA
Fart
4,3
4,1
JA
Fart
3,6
3,5
Stil
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
6
18
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,0
3,0
3,4
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
2
JA
Fart
3,4
3,6
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
2,9
2,8
3,2
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
7
JA
Fart
3,2
3,0
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
2,6
2,7
3,1
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
9
JA
Fart
3,6
3,8
Antall
2009
Skogsfugl-Høst
JA
Stil
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2009
Lavland-Høst
3,8
Antall
2009
Høyfjell-Vinter
3,8
Antall
2009
Høyfjell-Høst
12
Fart
Antall
Totalt for Året
2009
3
JA
Antall
2010
Skogsfugl-Høst
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2010
Lavland-Høst
TSta
Antall
2010
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2010
Høyfjell-Høst
ESta
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,1
3,1
3,4
SB
Rev
Sam
3,5
3,6
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
4
0
JA
Fart
4,2
3,9
Stil
Slv
Antall
Totalt for Året
2008
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
46
9
19,6 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
9
2
22,2 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
9
2
22,2 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
7
1
14,3 %
2
15
ESta
MSta
TSta
3
1
0
ESta
MSta
TSta
2
0
7
359
ESta
MSta
TSta
1
1
0
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
21
4
19,0 %
ESta
MSta
TSta
7
0
8
ESta
MSta
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
55
9
16,4 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
10
0
0,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
17
2
11,8 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
3
0
0,0 %
Rev
Sam
3,6
3,7
3,8
5,7
2,9
3,0
3,5
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,9
3,4
3,7
5,4
2,4
2,9
3,6
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,7
3,6
3,7
5,8
2,8
3,0
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,7
3,5
3,7
6,0
3,0
2,8
3,5
SB
Rev
Sam
3,2
3,2
3,5
TSta
10
4
1
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
3,9
4,0
4,0
ESta
MSta
TSta
1
1
0
ESta
MSta
TSta
2
3
0
ESta
MSta
TSta
0
0
0
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
25
7
28,0 %
ESta
MSta
TSta
7
0
1
Slv
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,3
3,4
3,6
5,1
2,9
3,1
3,5
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,0
3,4
3,6
5,3
2,7
2,8
3,5
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,7
2,7
3,1
5,1
2,6
2,6
3,3
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,3
3,0
3,0
4,3
2,0
2,7
2,7
SB
Rev
Sam
3,2
3,5
3,8
Antall
2007
Skogsfugl-Høst
SB
Antall
2007
Lavland-Høst
Slv
Antall
2007
Høyfjell-Vinter
Stil
Antall
2007
Høyfjell-Høst
0
Fart
Antall
Totalt for Året
2007
0
JA
Antall
2008
Skogsfugl-Høst
13
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2008
Lavland-Høst
TSta
Antall
2008
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2008
Høyfjell-Høst
ESta
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
3,9
3,9
4,0
Slv
Antall
Totalt for Året
2006
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
33
6
18,2 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
3
0
0,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
7
0
0,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
9
2
22,2 %
4
7
ESta
MSta
TSta
2
0
3
ESta
MSta
TSta
0
0
0
359
ESta
MSta
TSta
2
4
0
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
14
4
28,6 %
ESta
MSta
TSta
8
0
4
ESta
MSta
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
30
4
13,3 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
7
0
0,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
13
2
15,4 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
2
0
0,0 %
Rev
Sam
3,2
3,1
3,6
5,2
2,8
3,0
3,5
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,7
3,7
3,7
5,7
3,0
3,0
4,3
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,6
2,6
3,3
4,9
2,4
2,6
3,1
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,0
3,0
3,4
5,2
2,8
3,1
3,4
SB
Rev
Sam
3,1
3,2
3,5
TSta
7
3
1
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
3,6
3,4
3,8
ESta
MSta
TSta
1
0
1
ESta
MSta
TSta
3
3
0
ESta
MSta
TSta
0
0
0
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
8
2
25,0 %
ESta
MSta
TSta
3
0
0
Slv
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,4
3,2
3,6
5,2
2,8
2,8
3,4
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,6
3,4
3,7
5,3
3,0
3,1
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,9
2,8
3,2
5,3
2,5
2,5
2,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,5
4,5
6,0
3,0
3,0
4,0
Antall
2005
Skogsfugl-Høst
SB
Antall
2005
Lavland-Høst
Slv
Antall
2005
Høyfjell-Vinter
Stil
Antall
2005
Høyfjell-Høst
0
Fart
Antall
Totalt for Året
2005
0
JA
Antall
2006
Skogsfugl-Høst
12
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2006
Lavland-Høst
TSta
Antall
2006
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2006
Høyfjell-Høst
ESta
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,3
3,8
3,5
3,1
3,1
3,6
Antall
Totalt for Året
2004
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
50
7
14,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
3
1
33,3 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
13
0
0,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
21
4
19,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
9
0
0,0 %
5
ESta
MSta
TSta
1
0
0
ESta
MSta
TSta
0
3
3
359
ESta
MSta
TSta
6
5
2
ESta
MSta
TSta
0
3
0
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
4
2
50,0 %
ESta
MSta
TSta
2
0
0
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
65
3
4,6 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
29
1
3,4 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
12
0
0,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
7
2
28,6 %
Sam
3,4
3,4
3,5
4,9
3,0
3,1
3,6
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,7
3,3
3,3
6,0
2,7
2,7
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,5
3,6
3,7
4,7
3,2
3,4
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,4
3,4
3,5
5,1
3,0
3,1
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,8
3,0
3,3
4,8
2,8
2,7
3,3
SB
Rev
Sam
3,5
3,5
4,0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
4,0
3,8
3,8
ESta
MSta
TSta
11
7
12
ESta
MSta
TSta
6
2
4
ESta
MSta
TSta
1
2
2
ESta
MSta
TSta
4
3
1
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
17
0
0,0 %
ESta
MSta
TSta
0
0
5
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,2
3,2
3,5
4,9
2,8
2,8
3,3
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,0
3,2
3,4
4,5
2,5
2,5
3,0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,1
3,1
3,3
5,6
2,8
2,8
3,3
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,0
2,7
2,7
5,3
2,6
3,1
3,4
SB
Rev
Sam
3,2
3,0
3,6
Antall
2003
Skogsfugl-Høst
Rev
Antall
2003
Lavland-Høst
SB
Antall
2003
Høyfjell-Vinter
Slv
Antall
2003
Høyfjell-Høst
0
Stil
Antall
Totalt for Året
2003
0
Fart
Antall
2004
Skogsfugl-Høst
11
JA
Antall
2004
Lavland-Høst
9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2004
Høyfjell-Vinter
TSta
Antall
2004
Høyfjell-Høst
MSta
Antall
2004
Fullkombinert
ESta
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
3,8
3,6
3,9
Slv
Antall
Totalt for Året
2002
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
84
11
13,1 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
33
7
21,2 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
15
2
13,3 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
6
0
0,0 %
17
10
ESta
MSta
TSta
9
12
3
ESta
MSta
TSta
4
5
1
359
ESta
MSta
TSta
0
0
0
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
30
2
6,7 %
ESta
MSta
TSta
2
0
6
ESta
MSta
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
61
11
18,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
23
4
17,4 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
9
2
22,2 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
9
0
0,0 %
Rev
Sam
3,7
3,6
3,7
5,5
3,1
3,2
3,6
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,5
3,5
3,7
5,5
2,9
3,1
3,5
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,4
3,4
3,6
5,4
2,7
2,9
3,4
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,5
3,7
3,5
5,5
2,8
2,8
3,5
SB
Rev
Sam
3,4
3,6
3,8
TSta
13
11
13
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
3,9
3,8
3,9
ESta
MSta
TSta
6
8
5
ESta
MSta
TSta
2
2
2
ESta
MSta
TSta
1
1
1
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
20
5
25,0 %
ESta
MSta
TSta
4
0
5
Slv
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,3
3,3
3,4
5,1
2,7
2,8
3,5
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,1
3,3
3,4
5,3
2,5
2,6
3,4
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,9
2,6
2,9
5,3
2,1
2,2
3,0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,6
3,1
2,8
4,4
2,3
1,9
3,5
Antall
2001
Skogsfugl-Høst
SB
Antall
2001
Lavland-Høst
Slv
Antall
2001
Høyfjell-Vinter
Stil
Antall
2001
Høyfjell-Høst
0
Fart
Antall
Totalt for Året
2001
0
JA
Antall
2002
Skogsfugl-Høst
15
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2002
Lavland-Høst
TSta
Antall
2002
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2002
Høyfjell-Høst
ESta
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,8
3,7
4,0
3,5
3,6
3,9
Antall
Totalt for Året
2000
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
41
9
22,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
17
1
5,9 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
4
1
25,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
7
1
14,3 %
6
4
ESta
MSta
TSta
3
2
1
ESta
MSta
TSta
1
2
0
359
ESta
MSta
TSta
1
2
0
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
13
6
46,2 %
ESta
MSta
TSta
5
0
3
ESta
MSta
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
56
6
10,7 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
16
1
6,3 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
14
1
7,1 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
10
3
30,0 %
Rev
Sam
3,7
3,4
3,8
5,2
2,9
3,1
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,4
3,2
3,6
5,2
2,6
2,8
3,6
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,3
4,3
4,3
6,0
3,3
3,8
4,0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,4
3,0
3,6
5,6
2,6
2,7
3,3
TSta
10
18
10
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,7
4,1
2,7
3,4
3,7
4,1
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,1
3,1
3,4
5,1
2,6
2,6
3,4
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
ESta
MSta
TSta
3
5
1
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,9
3,1
3,3
5,3
2,4
2,4
3,1
ESta
MSta
TSta
2
8
7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,4
2,6
3,0
4,6
2,1
2,1
3,1
ESta
MSta
TSta
3
5
2
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,4
3,2
3,2
5,5
2,7
2,7
3,5
Antall
1999
359
Skogsfugl-Høst
SB
Antall
1999
Lavland-Høst
Slv
Antall
1999
Høyfjell-Vinter
Stil
Antall
1999
Høyfjell-Høst
0
Fart
Antall
Totalt for Året
1999
0
JA
Antall
2000
Skogsfugl-Høst
10
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
2000
Lavland-Høst
TSta
Antall
2000
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
2000
Høyfjell-Høst
ESta
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
16
1
6,3 %
ESta
MSta
TSta
2
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,6
3,3
3,8
5,0
3,1
3,3
3,8
Antall
Totalt for Året
1998
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
35
8
22,9 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
10
1
10,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
4
1
25,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
7
1
14,3 %
3
4
ESta
MSta
TSta
2
3
0
ESta
MSta
TSta
1
0
0
359
ESta
MSta
TSta
6
0
3
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
14
5
35,7 %
ESta
MSta
TSta
5
0
1
ESta
MSta
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
30
4
13,3 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1
0
0,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
8
0
0,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
8
0
0,0 %
Rev
Sam
2,9
2,6
3,1
5,1
2,3
2,5
3,4
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,3
2,4
2,9
4,9
1,6
1,7
2,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,5
2,0
3,0
5,0
2,3
2,0
4,0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,8
2,5
3,0
5,5
2,3
2,7
3,7
SB
Rev
Sam
2,9
3,1
3,6
TSta
8
5
9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
3,4
3,0
3,4
ESta
MSta
TSta
0
0
0
ESta
MSta
TSta
0
4
0
ESta
MSta
TSta
1
1
0
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
13
4
30,8 %
ESta
MSta
TSta
7
0
9
Slv
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,2
3,2
3,4
4,8
3,0
2,9
3,6
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,0
3,0
3,0
5,0
2,0
3,0
4,0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,5
2,9
3,0
4,1
2,6
2,4
3,3
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,1
3,3
3,4
5,3
2,7
2,6
3,4
Antall
1997
Skogsfugl-Høst
SB
Antall
1997
Lavland-Høst
Slv
Antall
1997
Høyfjell-Vinter
Stil
Antall
1997
Høyfjell-Høst
0
Fart
Antall
Totalt for Året
1997
0
JA
Antall
1998
Skogsfugl-Høst
14
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
1998
Lavland-Høst
TSta
Antall
1998
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
1998
Høyfjell-Høst
ESta
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,7
3,5
3,7
6,0
3,5
3,3
3,8
Antall
Totalt for Året
1996
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
40
3
7,5 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
9
0
0,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
9
1
11,1 %
5
3
11
ESta
MSta
TSta
2
0
1
ESta
MSta
TSta
1
3
0
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
22
2
9,1 %
ESta
MSta
TSta
2
0
10
ESta
MSta
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
33
1
3,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
8
0
0,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
4
0
0,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1
0
0,0 %
SB
Rev
Sam
3,2
3,0
3,0
5,6
2,8
3,0
3,6
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,6
3,3
3,3
5,6
2,7
2,9
3,4
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,6
2,1
2,4
5,6
2,3
2,3
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
TSta
4
1
15
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,3
3,2
3,0
6,0
3,0
3,3
3,6
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,4
3,2
3,3
4,5
3,1
3,3
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
ESta
MSta
TSta
1
1
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,0
3,1
3,4
5,0
2,6
2,9
3,6
ESta
MSta
TSta
1
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,0
2,8
2,8
4,5
2,5
2,5
3,8
ESta
MSta
TSta
0
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,0
2,0
3,0
3,0
2,0
2,0
3,0
Antall
1995
359
Skogsfugl-Høst
Slv
Antall
1995
Lavland-Høst
Stil
Antall
1995
Høyfjell-Vinter
0
Fart
Antall
1995
Høyfjell-Høst
0
JA
Antall
Totalt for Året
1995
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
1996
Skogsfugl-Høst
TSta
Antall
1996
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
1996
Høyfjell-Høst
ESta
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
20
1
5,0 %
ESta
MSta
TSta
2
0
15
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,7
3,4
3,4
4,2
3,4
3,6
3,7
Antall
Totalt for Året
1994
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
42
0
0,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
11
0
0,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
8
0
0,0 %
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
9
0
0,0 %
359
Antall Starter: 42094
3
4
ESta
MSta
TSta
2
0
1
ESta
MSta
TSta
1
2
0
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,8
2,7
2,7
4,8
2,4
2,4
3,2
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,4
2,3
2,2
5,1
1,9
1,8
2,6
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,8
2,8
2,6
4,0
2,0
2,3
3,3
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
ESta
MSta
TSta
0
1
1
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,7
2,6
2,7
5,0
2,2
2,3
3,3
Antall
1994
Skogsfugl-Høst
9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
1994
Lavland-Høst
TSta
Antall
1994
Høyfjell-Vinter
MSta
Antall
1994
Høyfjell-Høst
ESta
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
14
0
0,0 %
Antall Premieringer: 8733
20,7 %
ESta
MSta
TSta
6
0
2
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,4
3,2
3,1
5,4
3,0
3,1
3,4
UtskriftsDato:
29. desember 2016