S\370knadsskjemaer sesong 2016-2017 i Excel.xlsx

Skjema "Navnelister individuelle utøvere"
KLUBB:
Fylles ut av idrettslag med individuelle utøvere som søker om tid i haller
Navn på tellende utøvere:
Fødselsår Navn på idretten*
Antall
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Født i 2007, 2006 og 2005
Født i 2004 eller tidligere
Konkurransedeltakelse. Det skal kun meldes utøvere fra 10 år og oppover (født i 2007 eller tidligere). 2005, 2006 og
2007 barna må ha deltatt i minst en konkurranse i 2016. Utøvere født 2004 eller tidligere må ha deltatt i 3
terminfestede konkurranser i regi av særforbund/krets/region i 2016. Utøverne kan ikke telles dobbelt innen samme
idrettsgren
Navn og dato på konkurranse
Navn og dato på konkurranse
Navn og dato på konkurranse