Registreringsskjema for friluftsområde S

Registreringsskjema for friluftsområde
i Sande
Bekkestranda
kommune
Forvaltningsansvarlig: Kommunen
Telefon:
33787000
S
x Turområde, godkjent for:
x Badeplass, godkjent for:
x Fiskeplass, godkjent for:









Gnr./bnr.:
409
Naturbasenr:
S
13 stk. bilder og 1.kartutsnitt medfølger
Element
Sjekkpunkt
x Parkering
Stigning, flatt, kant maks 2 cm
Fast, jevnt underlag
Merket/skiltet plass (4,5x5m), ant.: __
Avstand til badeplass/fiskeplass ca m
Kommentar:






 Informasjon
Infotavle og skilt viser tilgjenglighet
Lesbarhet (kontraster, bokstavstørrelse)
Høyde på infotavle, maks 1,6 m
Kommentar:




Stigning*
Fast, jevnt underlag
Bredde, min 1,4m + møteplasser på 1,8m
Fri høyde 2,25m
Føringskant synshemmede
Kommentar:






Adkomst:
Stigning*
Fast, jevnt underlag
Nok plass v/døra
Godt skiltet
Dør, fri bredde min 86 cm
Fritt snuareal, diameter 150 cm
Sideplass, min. 90cm
Oppfellbare armstøtter -hver side
God belysning
Kontraster (dør, gulv/vegg)














Stigning*


Fast, jevnt underlag


Nok plass v/døra


 Turvei (_______m)
 Toalett
Bygg:








Kommentar:
 Omkledningsrom
Adkomst:
Godt skiltet
Kommentar:
*
For manuell rullestol kan stigningen være maks 1:20, 1:12 på korte strekninger. Terskler kan maks være 2cm.

S
Element
 Omkledningsrom
Sjekkpunkt
Bygg:
Dør, fri bredde min 86 cm
Fritt snuareal, diameter 150 cm
God belysning
Kontraster






Kommentar:
 Servering/kiosk
Adkomst:
Stigning*
Bygg:
Høyde skranke, maks 80 cm
Kommentar:




 Gapahuk/hytte
Adkomst:
Stigning*
Fast, jevnt underlag
Størrelse, plass til rullestol






Stigning*
Fast, jevnt underlag
Mulig å komme inntil bålet






Inne:
Kommentar:
 Grill-/bålplass
Adkomst:
Bålet:
Kommentar:
 Adkomst vannkant
Stigning*
Fast, jevnt underlag
Kommentar:




 Brygge/flytebrygge
Adkomst:
Stigning*
Brygga:
Stoppkant, min 15 cm
Kommentar:




 Baderampe
Adkomst:
Stigning*
Fast, jevnt underlag
Stigning, maks 1:20
Høyde håndlister, 75 og 90 cm
Bredde, mellom 90 og 110cm










Stigning*
Fast, jevnt underlag
Mulig å sitte inntil, fri h. min 67cm






Rampa:
Kommentar:
 Sittegruppe/hvilebenk
Adkomst:
Bordet:
Kommentar:
Totalinntrykk/forslag til forbedringer:
Bekkestranda er ikke egnet for rullestol med eller uten ledsager eller synshemmede. Stedet
brukes i dag som parkering og utgangspunkt for badeturer, fisketurer eller båtturer langs
kupert strandområde med mange brygger og båtplasser. Parkeringsplassen kunne med fordel
vært tilrettelagt for funksjonshemmede slik ville flere kunne tilpasse egen bruk.
Registrator / dato:
Ingvild Storli Nielsen
Tlf.:
41450204
Registreringsskjemaet med vedlegg er utarbeidet og beregnet brukt av Friluftsrådenes Landsforbund og Norges Handikapforbund Trøndelag, mai 07.