Velkommen til en interessant kveld!

Nærmiljøhuset
Arrangementet er
gratis og passer for alle!
Velkommen
til en interessant
kveld!
INFORMERER
- UTFORDRINGER UNGDOM - VOKSNE
- GENERELLE FORHOLD I GRORUDDALEN
- FOREDRAGSHOLDER JOBBER VED
STOVNER POLITISTASJON OG HAR
ERFARING FRA 31 ÅR I OSLOPOLITIET
TEMA:
14. februar 2017
kl. 18.00