Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir
Møtedato
Ansvarlig
Saksnummer
Gjelder
03.02.2017-05.02.2017
Arbeidsutvalget
SST4 06.15-16/17
Generaldebatt
1
GENERALDEBATT
2
3
FORMÅL
4
5
6
SAKSPRESENTASJON
Diskutere aktuelle saker og ha en konstruktiv debatt.
I generaldebatten kan det løftes tema som står utenfor møteplanen, men som sentralstyret
allikevel ønsker å diskutere.
7
8
9
10
VURDERING
11
Frist for å sende forslag er satt til søndag 29. januar. Forslag sendes til [email protected]
12
13
Generaldebatten skal være en arena for å løfte nye tema som ikke har vært diskutert ellers i møtet.
Arbeidsutvalget forslår å prioritere tema som er meldt inn på forhånd.
14
Ordstyrerne leder debatten.
15
16
Arbeidsutvalget håper at sentralstyret vil benytte muligheten til å forberede seg godt, og ser frem til
gode diskusjoner.
17
18
19
INNSTILLING
Arbeidsutvalget (AU) ønsker at sentralstyret (SST) på forhånd melder tema som ønskes diskutert
under generaldebatten. Arbeidsutvalget har gitt medlemmene samme oppfordring for å ha en
arena hvor de kan løfte tema som det er et ønske at sentralstyret diskuterer.
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.
SST4 06.15-16/17 Generaldebatt
1 sider