Uke 6 - 4C - Trondheim kommune

Ukeplan for 4.trinn uke 6
mandag
08.15 – 09.15
09.15 – 10.15
Ukeplan/lekser
Norsk
Matematikk
tirsdag
Matematikk
Lese/skrive/
verdensrommet
onsdag
Matematikk
torsdag
Kroppsøving
9.00: samlingsstund
Tema: Samer
Norsk
10.15 – 11.15
utetid
utetid
utetid
utetid
11.15 - 11.45
mat
mat
mat
mat
11.45 – 12.45
12.45– 13.00
13.00-14.15
Kunst og
håndverk
13.15
11.45: Elevråd
Krle Elin
Musikk
utetid
Kroppsøving
Norsk
10.00: mat
10.30:Vi går til Trøndelag
folkemuseum, Sverresborg
Naturfag
utetid
- 14.15
fredag
Norsk 4a/b/c
-13.30
utetid
Norsk
-14.15
Tema: Samer
- 14.15
- 14.15
14.15-15.15: Leksehjelp
Mål: Elevene skal kunne
- forstå og forklare at en brøk må ses i sammenheng med en helhet
- følge kriterier når man lager en presentasjon i GAFE
- skrive, lese og forstå ukens engelske gloser
Lekser - fargelegg smilefjeset når du har gjort ferdig leksa
 Les i selvvalgt bok minst ti minutter daglig.
Jeg leser: _______________________
 Oppgaveark i lekseboka
 Samle fakta om ditt tema om verdensrommet på et ark eller i GAFE.
 Engelsk: Les/syng teksten teksten på side 46-47 i Textbook for en voksen.
Tips: søk på sangen på youtube. Teksten er litt annerledes, men er mulig å synge til.
 Engelsk: Øv på glosene som står i lekseboka.
 Matematikk: Oppgaveark i mattepermen
 Til torsdag: Vis frem vurderingsboka hjemme
 Kroppsøvingslekse: Planke med rotasjon, 10 stk hver skoledag
Informasjon
Vi er i gang med utviklingssamtaler. Dette er elevens samtale med kontaktlærer om hans/hennes faglige utvikling.
Elevene har her også anledning til å samtale med læreren om ikke-faglige spørsmål.
Fredag besøker vi Trøndelag folkemuseum på Sverresborg. I anledning jubileumsuken for det første samiske
landsmøtet besøker vi den nye samiske utstillingen, og vi lytter til samiske eventyr i lavvoen.
Samlingsstund torsdag: 3.trinn viser Lindgren-forestilling
Vi har lest planen og sett over leksene. Navn:_______________________
Ukas utfordring: