Den norske stat

Korpsene i NMF Hedmark/Oppland
10. februar 2017
Innkalling til regionting i NMF Hedmark/Oppland
søndag 23. april 2017.
Det innkalles herved til regionting i NMF Hedmark/Oppland
søndag 23. april 2017 kl. 14.00 på Toneheim folkehøgskole, Ridabu ved Hamar.
Dagsorden på regiontinget følger vedtektene § 6.4 dagsorden for regionting.
Styret:
Styret i NMF Hedmark/Oppland har i perioden bestått av:
Leder:
Irene Inman Tjørve, Follebu
Nestleder:
Dag Otto Jostad, Kapp
Styremedlem:
Erik Lillebråten, Vågå
Styremedlem:
Cato Mikkelsen, Brumunddal
Styremedlem:
Svein Hegge, Heggenes
Styremedlem:
Gunnar Haug, Vinstra
Styremedlem:
David Hveem, Oslo (ungdomsrepresentant)
Styremedlem:
Henning Søbakken, Løten
Styremedlem:
Tina Larsen, Lillehammer
Varamedlem:
Hilde Brennodden, Vallset
Varamedlem:
Britt Synnøve Østihaug, Tynset
Representasjon:
I henhold til vedtektene § 6.3.b
Korpsene møter med inntil to ordinære regiontingsrepresentanter med skriftlig
fullmakt undertegnet av korpsets leder.
Påmelding:
Påmeldingsskjemaet returneres
NMF Hedmark/Oppland, Fakkelgården, 2624 Lillehammer
innen 27.03.17.
Sakspapirer:
Sakspapirer blir sendt etter vedtektene § 6.2.d:
Styrets årsmeldinger, reviderte regnskap, budsjett og saker til behandling på
regiontinget, skal sendes musikkorpsene senest tre uker før regiontinget. Dvs. at de
skal sendes ut fra regionkontoret i NMF Hedmark/Oppland senest 31.03.17.
Saker til regiontinget fra korpsene:
Dette reguleres av vedtektene § 6.2.e: Medlemmer må fremme saker til behandling
på regiontinget gjennom korpsene. Saker som ønskers behandlet på ordinært
regionting, må være mottatt av regionen seks uker før regiontinget, dvs. innen
12.03.17.
Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for regiontinget.
Fakkelgården
2624 Lillehammer
Tel: 98 24 11 58
Fax: 92 17 27 18
musikkorps.no
[email protected]
Vedtekter:
NMF’s vedtekter kan lastes ned fra: www.musikkorps.no
(Gå på Om NMF / Organisasjonen / Dokumenter / NMFs vedtekter gjeldende fra
25.04.16)
Pris:
Regiontinget inkl. noe å bite i kr 100,- pr deltaker.
Valgkomitè:
Leder i valgkomitèen er Ola Sveen. Om korpsene har kandidater til verv i styret,
kan de meldes til han på [email protected]
Forbundstyremedlem David Hveem representerer NMF på regiontinget.
Vi ønsker alle medlemskorps velkommen, og håper å treffe så mange som mulig av
dere.
Vennlig hilsen
NMF Hedmark/Oppland
Irene Inman Tjørve (s)
Styreleder
Fakkelgården
2624 Lillehammer
Botolv Gjeldaker (s)
Daglig lede
Tel: 98 24 11 58
Fax: 92 17 27 18
musikkorps.no
[email protected]
Fakkelgården
2624 Lillehammer
Tel: 98 24 11 58
Fax: 92 17 27 18
musikkorps.no
[email protected]