Termodynamiske metoder TKP4175

Termodynamiske metoder
TKP4175
!∂U "
H1
Hi =ˆ Ui − ∂Vii Vi
= Ui + pi Vi
H2
U1 U2 U3 U4
H3
H4
V1V2 V3
V4
Godkjente hjelpemidler til eksamen:
1) Kalkulator
2) SI Chemical Data
3) Håndskrevne notater på baksiden av dette arket