Har du forsikret jobben din?

Tilsluttet YS – partipolitisk uavhengig
Har du forsikret
jobben din?
Negotia
Brugata 19
Postboks 9187 Grønland
0134 Oslo
Servicetelefon: 815 58 100
Sentralbord: 21 01 36 00
Telefaks: 21 01 37 50
[email protected]
www.negotia.no
Vi er der for deg
når du trenger oss
Spill på lag med noen som kan reglene i arbeidslivet.
Som medlem av Negotia kan du forsikre deg om at
dine rettigheter blir respektert.
Negotia er en politisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor.
Meld deg inn i Negotia i dag og få:
• Kvalifisert rådgivning
• Personlig oppfølging
• Fri juridisk bistand
• Omfattende kurstilbud
• Utdanningsstipend
• Gunstig forsikrings- og bankavtale
negotia.no