Slettebakken SFO Påmelding til vinterferien 2017

Slettebakken SFO
Påmelding til vinterferien 2017
Foresatte som ønsker å benytte seg av SFO tilbud i vinterferien, kan melde
barnet på de dagene det er aktuelt for dere.
Det blir ikke tilbud om frokost på langdager, barnet må selv ha med seg mat til to måltider,
klokken 10 og klokken 13.
Klær og sko som er egnet for utetid og tur.
Vi ønsker at barnet er kommet på SFO innen kl.9.30 på langdager. 
Vi setter stor pris på at dere melder barnet på de dagene dere ønsker å benytte dere av SFO
tilbudet, utfra dette kan vi bedre planlegge aktiviteter og personalressurser.
Vi sender ut aktivitetsplan til barna som ønsker å benytte SFO tilbudet.
Barn med hel plass:
klokken 07.30-16.30
Barn med morgen og -ettermiddagsplass: klokken 09-14.30
Velkommen til en fin vinterferieuke på Slettebakken SFO!
Påmeldingsfrist: 17.02.17
Mvh
Lisbeth H. Sæthre
SFO leder
---------------------------------------------------------------------------------Svarslipp.
Barnets navn:
Klasse:
Vi har ikke behov for SFO tilbud i vinterferien :_______Sett kryss
Sett opp de dagene dere ønsker å benytte SFO plassen:
Dersom barnet hentes, trenger vi bare ca tid.
Mandag 27.02.17 fra kl._______til kl._______
Går selv, klokken:
Tirsdag 28.02.17 fra kl._______ til kl._______
Går selv, klokken:
Onsdag 01.03.17 fra kl._______ til kl._______
Går selv, klokken:
Torsdag 02.03.17 fra kl._______ til kl._______
Går selv, klokken:
Fredag 03.02.17 fra kl._______ til kl._______
Går selv, klokken:
Foresatte: _____________________________